Del
 | Pressemeddelelse

Flere unge vælger hhx

Et tæt samarbejde med erhvervslivet, fokus på erhvervsrettede fag og internationalisering har virket efter hensigten, så handelsgymnasierne nu kan se en fremgang i antallet af ansøgere i år. Knap 5 procent flere unge har på landsplan valgt at søge ind på hhx og i de store byer ligger stigningen langt højere. Det viser en undersøgelse foretaget af Danske Erhvervsskoler, hvor formand for gymnasieudvalget, Poul Søe Jeppesen, er meget glad for den positive udvikling.

”Det appellerer tydeligvis til de unge, at de både kommer i kontakt med virksomhederne og får mulighed for studieophold og virksomhedspraktik i udlandet som led i deres gymnasieuddannelse. Samtidig kan fokus på innovation og iværksætteri medvirke til, at flere af de unge enten bliver selvstændige eller under alle omstændigheder udviklingsorienterede medarbejdere i fremtidens virksomheder,” siger direktør Poul Søe Jeppesen.

På de tekniske gymnasier, htx, som er den anden erhvervsrettede gymnasieretning, oplever man, at lige så mange elever som sidste år, ønsker deres gymnasieuddannelse der, så der er samlet set lige så mange ansøgninger. Det dækker også over forskelle, hvor nogle tekniske gymnasier er gået frem, men der er ikke tale om så markante udsving som for hhx.

Hhx og htx er ligestillede gymnasieuddannelser og af samme længde som det almene gymnasium, stx, som giver de samme adgangsmuligheder til de videregående uddannelser. Samtidig får de unge en basisuddannelse, som efterspørges af mange virksomheder til grundlag for deres egne uddannelser, fx i finanssektoren, så de erhvervsgymnasiale uddannelser er både studieforberedende og målrettet en karriere i erhvervslivet.

Til gengæld oplever både de tekniske og de merkantile erhvervsuddannelser, at færre unge søger ind. De tekniske erhvervsuddannelser har en tilbagegang på 6,9 procent, mens de merkantile har 4,9 procent færre ansøgere på landsplan.

Se søgetal fordelt på erhvervsskolerne og udvikling fra 2011 til 2012 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K