Del
 | Pressemeddelelse

Flot fremgang til de erhvervsrettede uddannelser

Erhvervsuddannelserne står højt på den politiske dagsorden. Danske Erhvervsskoler har netop indsamlet de seneste tilmeldingstal fra de erhvervsrettede uddannelser, og tallene viser med al tydelighed, at indsatsen allerede nu virker. De tekniske erhvervsuddannelser har en landsdækkende fremgang på 12 procent, og særligt EUX har taget et markant hop.

- Opmærksomheden omkring erhvervsuddannelserne og det politiske budskab om, at vi både skal leve af viden og produktion har tydeligvis gjort indtryk på folkeskoleeleverne og deres forældre. Det viser, hvor stor betydning det har, at vi italesætter vigtigheden af erhvervsuddannelserne, siger direktør Lars Kunov fra Danske Erhvervsskoler.

Lovforslaget til erhvervsuddannelsesreformen er netop nu sendt i høring, og de flotte tilmeldingstal er et godt udgangspunkt for at nå de politiske målsætninger.

- Fremgangen giver et godt afsæt for reformen, hvor vi gør uddannelserne endnu bedre og gør endnu mere for at rette de unges og deres forældres opmærksomhed mod de muligheder, som de erhvervsrettede uddannelser tilbyder, fortsætter Lars Kunov.

EUX er fremtidens uddannelse

Særligt EUX oplever en stigende interesse. Tilmeldingstallene er steget med 57 procent i forhold til sidste år. EUX er en kombinationsuddannelse, hvor eleverne både får en profession som fx smed eller tømrer og studiekompetence på niveau med en HF-eksamen.

- Det er en stor glæde for os at se fremgangen på EUX. Den store stigning i tilmeldinger understøtter vores overbevisning om, at EUX er fremtidens uddannelse, siger Lars Kunov, der ser frem til, at EUX også bliver en mulighed på de merkantile erhvervsuddannelser.

De merkantile erhvervsuddannelser oplever som de eneste erhvervsrettede uddannelser en mindre tilbagegang med 1 procent på landsplan. Til gengæld har HHX - den merkantile gymnasieuddannelse – en fremgang på 9 procent.

Se tilmeldingstallene  her

For mere information kontakt direktør Lars Kunov – mobil 20 72 03 21, eller presseansvarlig Dorte Skovgaard Wihre – mobil 30 52 45 50.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K