Del
 | Pressemeddelelse

Flot politisk opbakning bag aftale for de erhvervsrettede uddannelser

Danske Erhvervsskoler glæder sig over det brede flertal bag forliget for de erhvervsrettede uddannelser. Det tegner godt for det videre arbejde i 2. fase i 2013.
Anden fase bliver nemlig den afgørende. Dagens forlig alene løser ikke det massive fald i søgningen til erhvervsuddannelserne. Det kræver mere markante strukturændringer.

I fase to bliver opgaven: ”..at målrette erhvervsuddannelserne mod de unge”. Det skriver Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini i dag i en pressemeddelelse.

- Når man går i gang med det arbejde til foråret, er det vigtig, at man - ud over arbejdsmarkedets parter - inddrager erhvervsskolernes bestyrelser, ledere og lærere i at finde de rigtige løsninger. Vi er klar med en række konkrete forslag, siger Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler.

Dagens aftale indeholder en række gode initiativer, der samlet sikrer både praktikpladser og bedre kvalitet i erhvervsuddannelserne. Det er rigtig positivt.

Særligt etableringen af praktikcentrene er et godt redskab, der vil være med til at sikre kvalitet og åbne muligheder for, at flere virksomheder kan bidrage med praktik. Ligesom fjernelsen af karensperioden, hvor de unge ikke må komme i praktik, vil sikre en bedre fastholdelse.

Danske Erhvervsskoler noterer sig desuden med tilfredshed, at formuleringerne omkring kvoter og adgangsregulering er blødt op, og at skolerne får et større ansvar, end der var lagt op til i det oprindelige udvalgsarbejde.

Det er ligeledes vigtigt, at ungepakke II videreføres, herunder EUX som er elevernes mulighed for at få en gymnasial uddannelse sammen med deres erhvervsuddannelse.

- Alt i alt ser vi aftalen som et rigtig godt fundament for det videre arbejde, siger Lars Kunov.

Ønsker der yderligere oplysninger i forbindelse med denne pressemeddelelse, kan man rette henvendelse til Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler, på tlf. 2072 0321.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K