Del
 | Pressemeddelelse

Fokus på køn skal få flere til at vælge erhvervsrettet

Trods årtiers debat om ligestilling dominerer det ene køn fortsat over halvdelen af erhvervsuddannelserne. Derfor er regeringens fokus på en fortsat indsats velkommen, mener Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier, der har deltaget i udvalgsarbejdet bag den netop udsendte rapport.

Når flere unge skal vælge en erhvervsrettet ungdomsuddannelse, er det helt afgørende, at både piger og drenge ser alle uddannelser som reelle valgmuligheder. Det er tilsyneladende ikke tilfældet i dag, hvor det ene køn udgør mere end 80 pct. af eleverne på over halvdelen af erhvervsuddannelserne. Det gør det særdeles vanskeligt at tiltrække det andet køn, da det kan være svært for dem at identificere sig med uddannelsen.

”Vi går glip af en kæmpe talentmasse på uddannelserne og efterfølgende dygtige medarbejdere i virksomhederne, hvis vi fortsat har et så kønsopdelt uddannelsessystem. Derfor er det meget vigtigt, at regeringen har sat fokus på ligestilling og køn lige fra dagtilbud til og med ungdomsuddannelser,” siger vicedirektør Nina Olsen, Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier, som sammen med rektor Vibeke Johnsen, Erhvervsskolen Nordsjælland, har været medlem af udvalget, der står bag den netop offentliggjorte rapport med anbefalinger til, hvordan både staten og dag- og uddannelsesinstitutioner kan styrke indsatsen for ligestilling.

Næsten dobbelt så mange drenge som piger vælger en erhvervsuddannelse i dag – derfor handler det i høj grad om at informere, interessere og motivere flere piger for at se muligheder i en erhvervsuddannelse. Derfor anbefaler udvalget bl.a., at man bliver bedre til at fokusere på kvalifikationer og fag frem for køn, når man skal rekruttere til uddannelserne.

”Her er grundforløb 1 en god opfindelse, da det giver skolerne mulighed for at inspirere flere piger til uddannelser, de måske ikke havde overvejet på forhånd. Men også her er det nødvendigt at gøre en indsats allerede i folkeskolen,” tilføjer Nina Olsen.

På det gymnasiale område er udfordringen ikke at tiltrække piger generelt, men til de naturvidenskabelige retninger, bl.a. htx, så her vil det efter DEG’s mening være vigtigt fx at synliggøre kvindelige forskere og interessere flere for it. Men når det gælder de faglige resultater, er der til gengæld brug for en indsats over for drengene. De halter generelt bag efter pigerne på det samlede eksamensresultat og de får heller ikke lige så gode karakterer på matematik B.

Læs rapporten på uvm.dk 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K