Del
 | Pressemeddelelse

​​​​​​​Fokusér på at styrke de eksisterende erhvervsuddannelser

En ny politisk aftale giver mulighed for, at blandt andre almene gymnasier og VUC kan etablere erhvervsuddannelser for at øge søgningen hertil. Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier tvivler dog på effekten af aftalen og er bekymrede for udhuling af de eksisterende udbud.

Der er afsat 25 mio.kr. til, at lokale uddannelsesinstitutioner kan etablere satellitter af erhvervsuddannelser, hvis der er behov for det. Det fremgår af en bred politisk aftale, der netop er indgået mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, De Radikale og SF.

”Vi bakker naturligvis op om initiativer, der skal øge søgningen mod erhvervsuddannelserne, men vi tvivler på at dette er vejen frem. Vi oplever ikke en aktuel efterspørgsel efter flere udbudssteder, men skulle der vise sig et behov for et bestemt grundforløb et sted i landet, er vi godt tilfredse med, at politikerne stiller en række krav om samarbejde med erhvervsskolerne og arbejdsmarkedets parter. At det nye udbud ikke må have negative konsekvenser for elevgrundlaget på eksisterende erhvervsuddannelser må anses for at være en forudsætning for etableringen,” siger Kim Simonsen, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne.

Den politiske aftale indeholder også et nyt såkaldt henvisningstaxameter, som skal hjælpe elever, der i første omgang har valgt en forkert ungdomsuddannelse, så det gives til gymnasier, som henviser elever til en erhvervsuddannelse.

”En del unge vælger automatisk en gymnasial uddannelse uden i tilstrækkelig grad at kende alternativerne på en erhvervsuddannelse. Derfor er det vigtigt, at de vejledes til at vælge om, hvis de har valgt forkert. Men vi så hellere, at pengene blev brugt til at hjælpe de unge til at vælge den rigtige ungdomsuddannelse i første omgang” tilføjer Ole Heinager, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K