Del
 | Pressemeddelelse

For få voksne i gang med en erhvervsuddannelse

Knap 3.000 voksne over 25 år har søgt ind på en erhvervsuddannelse i august. Det er væsentligt færre end forventet, så der er behov for at se på uddannelserne for de voksne, mener Danske Erhvervsskoler.

Erhvervsskolerne har formentlig kun fået halvt så mange voksne elever over 25 år som ventet. En rundspørge blandt skolerne viser, at under 3.000 er startet på en erhvervsuddannelse for voksne, euv, som er et nyt tiltag i erhvervsuddannelsesreformen.

"Intentionen med voksensporet på erhvervsuddannelserne er at skabe en attraktiv og målrettet vej for de voksne. Men meget få voksne kan tilsyneladende leve op til de nye krav, så der er behov for at analysere nærmere og indgå i dialog mellem skolerne og arbejdsmarkedets parter for at komme med forslag til, hvordan vi tiltrækker de voksne til erhvervsuddannelserne. Alle er enige om, at der er brug for dem, når vi skal have flere faglærte," siger Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler.

Er man over 25 år og vil i gang med en erhvervsuddannelse, får man vurderet sine hidtidige erhvervs- og uddannelseserfaringer, så voksne får merit for det, de kan og kan tage en kortere erhvervsuddannelse end de unge. De voksne fordeles efter erfaringer på euv1, euv2 og euv3, hvor euv1-eleverne, kan få mest forkortelse og euv3 skal tage en hel erhvervsuddannelse. Danske Erhvervsskolers rundspørge viser, at kun 62 elever er startet på euv1 fordelt på 66 skoler i august, 940 på euv2 og 1.924 elever er i gang med euv3.

Omkring 550.000 voksne mellem 25-64 år har grundskolen som højeste uddannelse, så der er potentiale for en opkvalificering af den danske arbejdsstyrke.

"Hvis vi ikke skal få mangel på faglærte i løbet af få år, er der behov for, at erhvervsskolerne får mulighed for at gøre de voksne klar til en erhvervsuddannelse. Vi må kunne tilbyde dem særlige målrettede opkvalificeringsløb, da vi heller ikke fremover bare kan regne med, at de kan gå direkte ind på en erhvervsuddannelse med eller uden merit, efter flere år udenfor uddannelsessystemet," tilføjer Lars Kunov.

Faktaboks – Hvad er en erhvervsuddannelse for voksne? 

Din baggrundVurdering af
kompetencer
GrundforløbHovedforløb
Euv1Minimum 2 års relevant
erhvervserfaring
1/2 - 10 dage0 ugerStandardiseret euv-forløb
Skoleundervisning
Ingen praktik
Euv2Nogen relevant erhvervserfaring
eller forudgående uddannelse
1/2 - 10 dageOp til 20 ugerStandardiseret euv-forløb
Skoleundervisning
Op til 2 års praktik
Euv3Ingen relevant erhvervserfaring
eller forudgående uddannelse
1/2 - 10 dageOp til 20 ugerHovedforløb
som for de unge med skole og praktik

 Kilde: ug.dk

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K