Del
 | Pressemeddelelse

For få voksne vælger en erhvervsuddannelse

Erhvervsskolerne skal kunne tilbyde erhvervsfaglige suppleringskurser for at få flere ikke-uddannelsesparate voksne til at vælge en erhvervsuddannelse, mener Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier-Lederne.

Det bekræftes af ny EVA-rapport om erhvervsuddannelse for voksne, som alt for få vælger. Der er behov for en revision af de nye muligheder for erhvervsuddannelse for voksne, euv, og samtidig skal erhvervsskolerne have lov til at udbyde målrettede erhvervsfaglige suppleringskurser for de voksne, som ikke er helt klar til en erhvervsuddannelse.

Ny rapport fra EVA viser, at antallet af voksne over 25 år på erhvervsuddannelserne er faldet dramatisk. Det skal der ændres på.

”Prognoserne viser fortsat, at vi kommer til at mangle faglærte om få år. Derfor er vi nødt til også at sætte turbo på opkvalificeringen af de voksne. Og da de skal tage en erhvervsuddannelse, bør de, der ikke lever op til adgangskravene, naturligvis kunne tilbydes suppleringskurser på erhvervsskolerne,” siger Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier-Lederne.

I erhvervsuddannelsesreformen indførte man en ny erhvervsuddannelse for voksne med tre spor, hvor de voksne på baggrund af en realkompetencevurdering placeres afhængig af foregående erhvervserfaring og evt. uddannelse.

Denne ordning har vist sig unødig kompleks at gennemføre og vanskelig at gennemskue for elever og virksomheder, så Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier foreslår nu, at man i stedet opererer med kun ét spor for voksne, hvor man til gengæld tilpasser både skoleperioden og praktiktidens længde individuelt. Nu er der en fast afkortning til to års praktiktid på to af euv’s spor, og det harmonerer ikke med erhvervsuddannelsernes forskellige længder og elevernes forskellige uddannelsesparathed.

”De voksne elever er en meget sammensat gruppe med vidt forskellige forudsætninger for at tage en erhvervsuddannelse. Derfor bør det være muligt i højere grad også at tilpasse praktiktiden til den enkeltes behov,” mener Lars Kunov.

Yderligere kommentarer Lars Kunov, mobil 20 72 03 21.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K