Del
 | Nyhed

Fornyelse af taxametersystemet

I april 2009 offentliggjorde Finans- og Undervisningsministerierne rapporten ”Selvejende institutioner – styring, regulering og effektivitet”. Rapporten lægger op til mere ensartede betingelser for styring af de ca. 2.000 selvejende institutioner, der får i alt ca. 50 mia. kr. i årlige tilskud fra staten, hvoraf mere end 30 mia. kr. går til uddannelsesinstitutioner. Samtidig lægger rapporten op til forenkling af tilskudssystemet herunder taxametersystemet. De nuværende tilskudssystemer er meget forskellige fra sektor til sektor, og de bærer præg af mange knopskydninger, der har gjort systemerne uigennemsigtige og uoverskuelige.

  • En gruppe med fokus på styring og jura
  • En gruppe med fokus på fornyelse og forenkling af tilskudssystemet


Dette notat er udarbejdet af den sidstnævnte gruppe, som har følgende medlemmer:

Direktør Peter Enevold, Tietgenskolen, formand

Administrationschef Annalise Schmidt, EUC Vest

Administrationschef Anne Beck, TEC

Økonomichef Ole Kristensen, Minerva

Vicedirektør Anne Hyrup Madsen, HS København Nord

Vicedirektør Hans C. Jeppesen, EUC Nordvest

Administrationschef Knud Erik Segerström, Erhvervsskolerne i Aars

Økonomichef Martin Larsen, IBC

Direktør Jørn Ipsen, Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne

Sekretær: Flemming Jørgensen, Danske Erhvervsskoler - Lederne  

Læs notatet her.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K