Del
 | Pressemeddelelse

Forslag til finanslov uden de store overraskelser - desværre

Regeringen har mandag 31. august fremlagt sit forslag til finanslov, som på uddannelsesområdet mest af alt er en fremskrivning af sidste års finanslov. Til trods for den positive annullering af omprioriteringsbidraget, så må Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier konstatere, at erhvervsskolesektoren stadig står overfor besparelser. Og i horisonten truer besparelser på midler, der i dag bl.a. bruges på uddannelsesinformation og åben hus arrangementer.

Årets forslag til finanslov rummer en række besparelser på erhvervsskolerne, som ikke får den samme mediemæssige opmærksomhed som omprioriteringsbidraget, men som alt andet lige betyder, at erhvervsskolerne får færre penge at drive skole for i 2021.

Manglende pris- og lønregulering udhuler skolernes økonomi
”Eksempelvis er vi nu nået til besparelsesfaser 13 og 14 på indkøb. Det er rene besparelser uden nogen sammenhæng med potentiale for besparelser i indkøb”, siger Lars Goldschmidt, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne. 

”Samtidig er vi i en situation, hvor erhvervsskolernes grundtilskud ikke pris- og lønreguleres. Og aldrig er blevet det. Da grundtilskuddet udgør 5 pct. af skolernes økonomi, betyder det, at der er færre penge i den samlede kasse til at betale regninger for, når skolernes udgifter pl-reguleres”, forklarer Lars Goldschmidt.

Forlag om besparelser på information truer
Forslag til finanslov 2021 indeholder ikke regeringens forslag om at spare 100 mio. kr. på de gymnasiale og videregående uddannelser i 2021 og 150 mio. årligt 2022-2024 for at finansiere mere nærpoliti.

”Forslaget til finanslov ser jo umiddelbart meget tilforladeligt ud, men hvis regeringen finder opbakning til at spare 100 mio. kr. på, hvad de mener går til reklamer og glitrede annoncer, så ser billedet helt anderledes ud”, udtaler Ole Heinager, formand Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne. 

”Vi kan ikke få at vide, hvordan tallene fordeler sig på de forskellige uddannelsestyper, men vi vurderer, at der er tale om 8 mio. kr. på handelsgymnasiet og teknisk gymnasium i 2021 og 12 mio. kr. årligt de efterfølgende 3 år.”

”Det vil betyde, at vi vil få væsentligt sværere ved at informere de unge om de muligheder for STEM, innovation og iværksætteri, der ligger i de erhvervsgymnasiale uddannelser. Det er ikke bare rigtig ærgerligt, det er også uhensigtsmæssigt i arbejdet med at sikre, at de unge kender deres uddannelsesmuligheder og træffer uddannelsesvalg på en oplyst baggrund”, slutter Ole Heinager. 

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K