Del
 | Nyhed

Forsvar for taxametersystemet!

 

Af Peter Amstrup, formand for Danske Erhvervsskoler - Lederne

Alligevel må det give anledning til en smule overraskelse, når Katrine Winkel Holm i JP lørdag anfører et frontalangreb på taxametersystemet, der er det princip, hvormed den danske uddannelsessektor modtager sine tilskud. Særligt færdiggørelsestaxametret er i Winkel Holms sigtekorn, idet det angiveligt er et ”korrumperende system”, et system, der ”fører uddannelsessystemet i én retning: mod lavere niveau”.

Argumentet er angiveligt, at i og med at uddannelsesinstitutionerne bl.a. får deres løn for at gøre studerende færdige – i modsætning til bare at have dem gående – tvinges lærerne til at sænke niveauet og lade ukvalificerede studerende bestå eksaminer, blot for at få færdiggørelsestaxameteret. En katastrofe, der bør afskaffes, mener Winkel Holm. Argumentet følger op på en debat i JP om samme emne, hvor gymnasielærernes formand ligeledes udtrykker, at færdiggørelsestaxametre lægger et unødigt pres på gymnasielærerne, der tvinger dem og ledelserne til at skele mere til skolens økonomi end til de nationalt opstillede faglige krav for uddannelsen.

Dette kræver da en uddybende forklaring, skulle jeg mene.
Et bredt flertal i Folketinget har i mange år været enigt om, at vi skal bringe flere unge gennem uddannelserne, vi skal uddannes til et stadigt højere niveau på grund af den globale konkurrence og vi skal have de unge igennem uddannelserne hurtigst muligt af hensyn til den nationale økonomi.

Alt sammen ganske forståeligt – særligt i en situation, hvor landet fattes penge i uhørt grad. Færdiggørelsestaxametret, som her sættes under kritik, er en mindre del af de penge, uddannelsesinstitutionerne modtager fra staten, og har til hensigt at skærpe institutionernes opmærksomhed mod de ovennævnte politisk fastsatte mål. Hensigten er naturligvis, at uddannelsesinstitutionerne skal sætte et udviklingsarbejde i gang for at sikre disse mål.

Men det sker åbenbart ikke. I stedet for at sikre den fornødne pædagogiske udvikling, sænker man blot på kravene, sænker overliggeren og lader de unge slippe igennem. Det er ganske vanskeligt at forstå, hvorledes dette skulle medvirke til at forbedre den danske konkurrencekraft. Og argumentet svarer vel til, at en kassebedrøver argumenterer for sin forbrydelse med, at terminen pressede ham til det. Winkel Holm må vel tilsvarende mene, at forhøjede krav i fx fødevareindustrien naturligt tvinger samme industri til at snyde med deklarationer.

Det kan vel ikke forholde sig sådan i dagens Danmark, at en væsentlig del af ungdomsuddannelserne med Winkel Holm i ryggen kan vælge at overhøre et politisk fastsat krav til den ydelse, man modtager sine penge for. At man i stedet for at igangsætte en nødvendig udvikling fastholder den etablerede praksis og udviser civil ulydighed.

Winkel Holm fastslår, at kun Undervisningsminister Tina Nedergaard står inde for taxametersystemet. I så fald stiller jeg mig gerne på Undervisningsministerens side.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K