Del
 | Pressemeddelelse

Fortsat færre penge til ungdomsuddannelser

Foto: Skillsdenmark

Regeringens finanslovsforslag for 2019 fastholder som ventet omprioriteringsbidraget, og det betyder, at erhvervsskolerne får væsentlig færre penge at drive ungdomsuddannelser for.

Der er hårdt brug for veluddannede medarbejdere til det danske arbejdsmarked de kommende år og nogle steder mangler de allerede. Derfor er det ganske uforståeligt, at regeringen lægger op til fortsat at skære i økonomien på ungdomsuddannelserne på næste års finanslov, mener Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, DEG. Frem til og med 2022 vil erhvervsskolerne have fået 1,5 mia. kr. mindre at drive uddannelser for på grund af omprioriteringsbidraget sammenlignet med 2015. De senere år har erhvervsuddannelserne i forhandlingsforløbet fået tilført nogle kvalitetspuljer, som dog langt fra har udlignet omprioriteringsbidraget.

"Politikerne må forstå, at de er nødt til at investere for at kunne sikre uddannelse af fremtidens unge og voksne, der skal leve op til arbejdsmarkedets behov for kvalificeret arbejdskraft. Det kræver, at erhvervsskolerne får mulighed for bl.a. at investere i digitalisering, udstyr, undervisernes kompetencer og samarbejde med folkeskolen hvis der ikke investeres, mister vi både velfærd, konkurrenceevne og de kompetencer, som skal med til at sikre, at vi når FN's verdensmål," siger Kim Simonsen, formand for Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier – Bestyrelserne.

Der har været en række udmeldinger fra andre politiske partier om at fjerne omprioriteringsbidraget, så DEG håber naturligvis, at efterårets finanslovsforhandlinger vil føre til et andet resultat, end det regeringen lægger op til.

Regeringen har meldt ud, at man midt i september vil lancere et nyt politisk udspil, der skal få flere til at vælge en erhvervsuddannelse. I finanslovsforslaget er afsat en økonomisk ramme på 600 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til bedre uddannelser og et robust arbejdsmarked. Heraf skal også bruges penge på eud-udspillet.

"På erhvervsskolerne håber vi naturligvis, at udspillet indeholder mærkbare initiativer, som vil få aktiviteten til at stige og være en vitaminindsprøjtning til erhvervsuddannelserne. Men først i forbindelse med udspillet får vi at vide, hvor mange penge, der er afsat til formålet. Så foreløbig kan vi kun se frem til en fortsat udhuling af erhvervsskolernes økonomi," siger Ole Heinager, formand for Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier - Lederne.

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K