Del
 | Pressemeddelelse

Fremtidens Erhvervsuddannelser – et attraktivt tilbud for unge og virksomheder

Danske Erhvervsskolers eget konkrete mål er, at erhvervsuddannelserne skal være et attraktivt tilbud for unge og virksomheder, og at vi skaber kompetente medarbejdere til fremtidens erhvervsliv.

Danske Erhvervsskoler har identificeret fem vigtige redskaber, der er en forudsætning for at målene kan nås. Det kræver dog en reel politisk prioritering af uddannelse.

Uddannelsesparate unge
Målet er, at alle unge får en god start på deres erhvervsuddannelse. Det kræver, at de er parate til at tage en ungdomsuddannelse. Kompetenceafklaringen skal fremrykkes, det erhvervsfaglige aspekt i folkeskolen skal opprioriteres, og de kommunale forberedende tilbud skal styrkes i tæt samarbejde med erhvervsskolerne.

Grundforløb der favner alle uddannelsesparate
Erhvervsuddannelserne skal også have plads til dem, som har behov for ekstra udfordringer for at udvikle deres talenter. Alle elever har krav på kvalitetsundervisning.

Tæt tilknytning til erhvervslivet
Erhvervsskolerne er arbejdsmarkedets skoler. Det er den tætte tilknytning til aftagerne, der gør erhvervsuddannelserne helt unikke. Samarbejdet mellem virksomheder og skoler skal fortsat udvikles, og de mange uddannelsesbegejstrede i virksomhederne skal aktiveres og inddrages. Samtidig skal erhvervsskolerne via et stærkt selveje have styrket virksomhedskulturen på skolen.

Fagligt udfordrende hovedforløb
De unge skal se gevinsten i at tage højniveaufag på erhvervsuddannelserne, f.eks. i form af en styrket faglighed og bedre jobs. Der skal udvikles flere fag-faglige fag på højniveau og trin 3. Højniveaufag skal synliggøres på svendebrevet og som på det almene gymnasium forhøje karaktergennemsnittet. Specialistcentre på de nuværende institutioner skal give mulighed for fag-faglige udfordringer.

Mulighed for videreuddannelse
Adgangskriterierne for faglærte til de videregående uddannelser skal være synlige, og muligheden for EUD med gymnasial påbygning inden for uddannelsestiden skal forbedres. Der skal være andre veje til videreuddannelse end de gymnasiale.

Målsætningerne skal nås. Forskellige fremskrivninger viser, at Danmark om 10 år kommer til at mangle ca. 150.000 faglærte. Det kan få alvorlige konsekvenser for vores velfærd. Fremtidens erhvervsuddannelser skal derfor være et attraktivt tilbud til unge og virksomheder, og vi skal skabe kompetente medarbejdere til fremtidens erhvervsliv. Tiden er inde til en reel politisk prioritering af uddannelse.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K