Del
 | Nyhed

Fyraftensmøde om VEU

Etablering, udviklingskontrakter og nul-tolerance

Dialog, videndeling og god stemning er mantraet på DE-B’s fyraftensmøder om udviklingen af VEU-centrene. På det seneste møde den 20. maj blev der gjort status på etableringen af centrene, arbejdet med udvekslingskontrakter og nul-tolerancepolitikken.

Sådan gjorde vi
Under overskriften ”Sådan gjorde vi”, fortalte Torben Pedersen, direktør for AMU-Vest, der nu også er værtsinstitution for VEU-Center Vest, om etableringsfasen i Esbjerg:
- Vi havde som udgangspunkt en problematisk historik for institutionssamarbejde i vores region, og det var ikke let at blive enige om, hvem der skulle være VEU-center. Men da det var fastlagt, kom vi til gengæld rigtig godt fra start. Vi besluttede ret tidligt i fællesskab - alle udbydere - ikke alene at uddelegere opgaver og indsatsområder mellem hinanden, men også at lægge de midler som VEU-centeret har til rådighed ud til udbyderne. Det har vi gjort, fordi vi tror på, at det vil højne ansvarsfølelsen for at nå vores fælles mål, fortalte Torben Pedersen.
- Rent organisatorisk har vores Centerråd, der er beslutningsmyndigheden, valgt at arbejde helt uden tilforordnede. De har så en styregruppe bestående af skoleledere under sig, der kan yde rådgivning. Det har været et helt bevidst valg, og det fungerer bare, fortalte Torben Pedersen.

Se Torben Pedersen slides fra oplægget her.

Udviklingskontrakter og nul-tolerance
Villy Howard fra Undervisningsministeriet havde stor ros med til VEU-centrene for deres ambitiøse arbejde.
- Vi har nu været rundt på alle VEU-centre for at diskutere udviklingskontrakter, og generelt har niveauet været meget højt og ambitiøst, det er godt arbejdet inden for en så snæver tidsramme, sagde Villy Howard.
- Arbejdet viste, at det var rigtig godt med en fælles referenceramme for udviklingskontrakterne. Det har lettet processen rundt omkring.
En af de kommende udfordringer for VEU-centrene bliver overholdelsen af nul-tolerancepolitikken. Og her havde Villy Howard en klar opfordring med til VEU-centrenes bestyrelser:
- Vi har et meget fleksibelt AMU-system, og det skal vi gerne blive ved med at have. Men det kræver, at I som bestyrelser har stor fokus på at leve op til de helt grundlæggende formål med AMU. Reglerne skal simpelthen overholdes. Der er nul-tolerance over for slendrian af den simple grund, at vi naturligvis ønsker at bevare politisk opbakning og tillid til selve AMU-systemet, som jo heldigvis langt de fleste steder fungerer fuldstændig efter hensigten. Men I skal være vågne - for systemet som sådan kan ikke tåle flere alvorlige tilsynssager, sagde en velmenende Villy Howard.

Se Villy Howards slides her

Læs mere om etableringen af VEU-centrene i det kommende nummer af Magasinet Erhvervsskolen.dk

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K