Del

GF1 elever får gode karakterer

35 procent af eleverne på erhvervsuddannelsernes grundforløb 1 har karakteren 7 eller mere i matematik fra folkeskolen, viser ny analyse fra Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier. Den er baseret på en særkørsel fra Danmarks Statistik. Disse data vil forhåbentlig bidrage til at vise, at elever med høje karakterer også vælger en erhvervsuddannelse, og det er der brug for, siger DEG’s direktør Lars Kunov. Gode karakterer fra folkeskolens afgangsprøve er der også brug for på en erhvervsuddannelse. Derfor er det positivt, at langt de fleste af eleverne har mere end 4 i både dansk og matematik, mens en tredjedel – 35 procent – har 7 eller derover i matematik. Det viser analysen ”Hvem er GF1-eleverne?”, som Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, DEG, har udarbejdet på baggrund af en særkørsel fra Danmarks Statistik af data på elever, der er startet i hhv. 2014, 2015 og 2016. ”Der er stor fokus på matematik generelt i uddannelsessystemet i disse år. Gode matematikkundskaber er også en forudsætning for at gennemføre på en række erhvervsuddannelser. Derfor er det glædeligt, at så mange elever kommer med høje matematik-karakterer, når de starter på en erhvervsskole,” siger Lars Kunov, direktør for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier. Da man indførte et adgangskrav til erhvervsuddannelserne på 02 i dansk og matematik, vakte karakterkravet en del bekymring. De nye data kan forhåbentlig bidrage til at ændre opfattelsen af, at elever med gode karakterer fra folkeskolen automatisk vælger en gymnasial uddannelse og erhvervsuddannelses-eleverne derfor typisk vil have lave karakterer. DEG har fra starten været tilhænger af adgangskravet, da det også kræver teoretisk viden at gennemføre en erhvervsuddannelse. I 2015 trådte erhvervsuddannelsesreformen i kraft, hvor der blev indført et nyt grundforløb for elever direkte fra 9. eller 10. klasse, GF1. DEG bakkede ihærdigt op om etableringen af et sådant grundforløb, da det giver eleverne mulighed for at få vejledning og introduktion til erhvervsuddannelserne, inden de skal træffe valg af konkret erhvervsuddannelse. Samtidig kan erhvervsskolerne etablere klassefællesskaber og et styrket ungdomsmiljø for eleverne på GF1. DEG’s analyse tegner et databaseret portræt af GF1-eleverne de første år efter reformen. Da reformen først trådte i kraft i 2015 er tal for 2014 taget med for sammenligningens skyld. Hvis man skal drage en lidt kæk konklusion på den ”typiske” elev på grundforløb 1, er det ifølge analysen: En dreng, som har valgt hovedområdet teknologi, byggeri og transport, bor i Syddanmark, har mellem 4 og 7 i dansk og 7 eller derover i matematik fra folkeskolen og hans forældre har en erhvervsfaglig uddannelse. Yderligere kommentarer hos Lars Kunov, mobil 20 72 03 21. Med venlig hilsen Dorte Skovgaard Wihre | Pressechef Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 København K Tlf. (+45) 333 77 888 Dir. tlf. (+45) 333 77 880 Mobil (+45) 305 24 550 dsw@deg.dk www.deg.dk Fra: Dorte Skovgaard Wihre Sendt: 22. september 2017 15:23 Til: Dorte Skovgaard Wihre <dsw@deg.dk> Emne: materiale til GF1 og politisk oplæg </dsw@deg.dk>


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K