Del
 | Pressemeddelelse

GF1-eleverne er gode til matematik

Foto: Skillsdenmark fra Euroskills 2016

De sidste dages debat om den manglende søgning til erhvervsuddannelserne har også sat fokus på, at der kommer for få unge voksne. En af løsningerne kan være at tilbyde de 18-24 årige et særligt introforløb forud for den egentlige erhvervsuddannelse, mener Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier. Det har man rigtig gode erfaringer med i forhold til de helt unge lige fra folkeskolen, som siden 2015 kan starte på grundforløb 1. GF1 giver eleverne mulighed for at få vejledning og introduktion til erhvervsuddannelserne, inden de skal træffe valg af konkret erhvervsuddannelse. Og grundforløbet fastholder langt hovedparten af de helt unge.

En ny analyse fra Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier tegner et portræt af GF1-eleverne og den viser, at mange elever også kommer med gode karakterer fra folkeskolen. I 2017 havde 37 pct. af eleverne mere end karakteren 7 i matematik fra folkeskolen. Det var 35 pct. året før, viser analysen ”Hvem er GF1-eleverne?”, som er udarbejdet på baggrund af en særkørsel fra Danmarks Statistik af data på elever, der er startet i hhv. 2014-2017. Knap 70 pct. har mere end 4 i både dansk og matematik, mens 37 pct. har 7 eller derover i matematik.

"De seneste udmeldinger om fokus på de såkaldte STEM-kompetencer sætter fokus på det naturvidenskabelige og matematik. Derfor er gode karakterer i matematik fra folkeskolen af stor betydning, også når de unge skal gennemføre en række erhvervsuddannelser. Derfor er det godt at se, at flere starter med flotte karakterer fra folkeskolen," siger Lars Kunov, direktør for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

Tallene fra Danmarks Statistik viser også, at det faglige niveau generelt er steget for de elever, der starter på en erhvervsuddannelse. Mens 13 pct. af eleverne i 2014 havde karakteren 7 eller derover i det samlede karaktergennemsnit for alle folkeskolens afgangsprøver, gjaldt det 19 pct. i 2017.

DEG’s analyse tegner et databaseret portræt af GF1-eleverne de første år efter reformen med tal for køn, grunduddannelse, bopæl, karakterer og forældres uddannelse. Da reformen først trådte i kraft i 2015, er tal for 2014 taget med for sammenligningens skyld.

Læs hele analysen her


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K