Del
 | Debatindlæg

Giv os et forlig af høj kvalitet

Der er brug for, at politikerne enes om både det faglige indhold og økonomien i et kommende forlig om erhvervsuddannelserne - debatindlæg bragt i Altinget.

Af Ole Heinager og Kim Simonsen
Hhv. formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne og formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne

Forhåbentlig vil politikerne på Christiansborg vise handlekraft og snart indgå en aftale om styrkelse af erhvervsuddannelserne. Og erhvervsskolerne forventer naturligvis, at der vil følge penge både til drift og nye initiativer med.

Det ser da også ud til, at partierne bag eud-reformen bakker op bag regeringens erhvervsuddannelsesudspil i hvert fald et langt stykke ad vejen.

Man kan altid spørge sig selv, om udspillet er tilstrækkeligt, men her og nu er der brug for initiativer, der kan gøre erhvervsuddannelserne attraktive for flere, så de ikke bare vælger, men også bliver i stand til at gennemføre.

Henholdsvis formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne og formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne

Gode initiativer i udspil
De seneste års problemer med at tiltrække elever sammenholdt med behovet for flere faglærte betyder, at der er brug for ikke bare et, men flere tiltag, hvis vi på den korte bane skal interessere flere for erhvervsuddannelserne.

Derfor er det positivt, at regeringen foreslår en bred indsats, der både involverer folkeskolen, overgangen og erhvervsskolerne.

Der bliver sat fokus på de unge voksne, som ikke er gået den slagne vej fra folkeskole til ungdomsuddannelse og nu måske som 20-årige gerne vil i gang. De starter i dag som bekendt direkte på en af de 106 erhvervsuddannelser, så vejledning og introduktion til flere uddannelser har været sparsom på forhånd, og det får desværre en hel del til at falde fra.

Derfor er det nye grundforløb+ på ti uger et kærkomment initiativ, som kan forberede de unge voksne bedre, både hvad angår faglighed og viden om mulighederne.

For de yngre vil både anvendelsesorienterede valgfag på en erhvervsskole, at flere får mulighed for grundforløb 1 og en mere erhvervsrettet 10. klasse tjene samme formål. Her er det afgørende, at alle i 10. klasse introduceres til alle fire hovedområder på det nuværende grundforløb 1, så de oplever, at de fortsat efter 10. klasse har en bred palet af ungdomsuddannelser at vælge imellem.

Brug for politisk forhandlingsvilje
Ovenstående er ønsker om mere tid, som DEG har fremført flere gange, og som der nu er blevet lyttet til.

Til gengæld savner vi stadig, at man giver de faglige udvalg mulighed for at forlænge grundforløb 2 på udvalgte uddannelser, hvor det i dag er meget vanskeligt at nå de faglige krav. I praksis betyder det, at eleverne har et meget komprimeret og intensivt forløb, som gør det vanskeligt for nogen at gennemføre. Det skal understreges, at forlængelsen skal gælde hele udvalgte uddannelser og ikke bare en enkelt elev.

Men uden penge nytter de gode hensigter ikke. Derfor håber vi på erhvervsskolerne, at politikerne i efterårets forhandlinger både kan enes om det faglige indhold og økonomien i en fornyet vitaminindsprøjtning til erhvervsuddannelserne.

Der skal også fremadrettet både være penge til at sikre den høje kvalitet i skolernes daglige drift og være råd til at føre nye initiativer ud i livet. Så vi håber på den politiske forhandlingsvilje – erhvervsuddannelserne har brug for den. 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K