Del
 | Pressemeddelelse

Globaliseringsaftalen er et seriøst skridt fremad for at nå de uddannelsespolitiske målsætninger

Med den netop indgåede globaliseringsaftale videreføres de initiativer, der blev igangsat i 2006. Initiativer, der har haft fokus på at fastholde flere unge f.eks. gennem strukturerede grundforløb, der favner og udfordrer alle, bedre skolemiljø, mentorordninger, kontaktlærerordninger, bedre læreruddannelser og efteruddannelsesmuligheder og en række andre kvalitetsudviklingstiltag. Initiativerne har allerede vist deres effekt, idet frafaldet er mindsket med 5 procentpoint og Undervisningsministeriets evalueringer vurderer, at tiltagene sandsynligvis vil bidrage til et yderligere fald over en længere tidsperiode. Det kan skolerne nu få tid til at realisere.

I den nye aftale tilføres yderligere midler, der skal bidrage til at skabe udfordringer og kvalitet i erhvervsuddannelsernes hovedforløb. Dette har været et stort ønske fra erhvervsskolerne, således at skolerne både kan fokusere på de unge, som har brug for støtte og dem, som skal have ekstra faglige udfordringer, så de kan udvikle hele deres potentiale. Der er ingen, som skal falde fra, fordi de keder sig.

Erhvervsskolerne vil også meget gerne kvittere for midlerne til grunduddannelse af lærerne på erhvervsuddannelserne, de er en væsentlig forudsætning for at kvalitetsløftet kan realiseres.

Aftalen er også et glædeligt opgør med ”puljeøkonomien”, hvor centralt styrede puljer har defineret udviklingen uden hensyn til de forskellige forhold på landets skoler. Her oplever vi, at politikerne virkelig har lyttet, og vi glæder os over, at erhvervsskolerne nu kan tilrettelægge indsatsen tilpasset de lokale udfordringer.

Situationen på praktikpladsområdet er kritisk, og aftalen lægger op til, at der skal skaffes flere ordinære praktikpladser og en udvidelse af skolepraktikken. Det er her helt afgørende, at de unge har mulighed for at afslutte deres uddannelser. Erhvervsskolerne vil følge initiativerne nøje og er tilfredse med, at de evalueres allerede i foråret 2010.

Alt i alt er erhvervsskoleverden rigtig tilfredse med udmøntningen af aftalen. Lidt malurt skal der dog i bægeret. Der lægges i finanslovsforslaget op til store besparelser fra 2011 på baggrund af rationaliseringer af studieadministrationen. Det er helt afgørende for erhvervsskolerne, at disse besparelser ikke gennemføres, før rationaliseringstiltagene har vist deres effekt. Ellers kan de kun hentes i undervisningen, og det vil være rigtig ærgerligt, når globaliseringsaftalen netop øger indsatsen på dette område.

Erhvervsskolerne vil gerne kvittere for en god og bred aftale.

Erhvervsskolernes Elev-Organisation
Landssammenslutningen af Handelsskoleelever
Uddannelsesforbundet (lærerne på de tekniske skoler)
Handelsskolernes Lærerforening
Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne
Danske Erhvervsskoler - Lederne


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K