Del
 | Nyhed

Godt år for Danske Erhvervsskoler – Lederne

 

Formand Peter Amstrup, opsummerede fra talerstolen det forgange foreningsår i Danske Erhvervsskoler – Lederne.

Visionen for året der er gået var, at Danske Erhvervsskoler - Lederne skulle være dagsordensættende og fremlægge solide løsninger, som kunne adressere de problemstillinger, som måtte trænge sig på for erhvervsskolerne. Her et år efter, var det Peter Amstrups opfattelse, at foreningen er meget på forkant, når det handler om at være dagsordensættende.

- Det har været et godt år for Danske Erhvervsskoler – Lederne. Det er mit klare indtryk at foreningen i det forgangne har været dagsordensættende på erhvervskolerområdet. Vi har taget teten på en lang række områder og bl.a. kommet med proaktive udspil i forhold til kvalitetsmål, modernisering af vekseluddannelsesprincippet, strategiske indsatsområder for EUD og der erhvervsgymnasiale uddannelser, på voksen- og efteruddannelsesområdet, omkring skolerens økonomi osv. osv. Det vil vi selvfølgelig fortsætte med i det kommende år, men også stræbe efter at blive bedre og få mere indflydelse. I al beskedenhed mener vi, at Danske Erhvervsskoler er de bedste til at varetage de erhvervsrettede uddannelsers interesser”, siger Peter Amstrup, formand for Danske Erhvervsskoler.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K