Del
 | Pressemeddelelse

Gradvis genåbning af skoler og uddannelser forsætter 

Regeringen og støttepartierne SF, Radikale Venstre og Enhedslisten udvider den genåbningsmodel, der allerede har været i gang i Nord- og Vestjylland og på Bornholm siden 1. marts. Reglen om 50 procent fremmøde og to ugentlige coronatests kommer nu til at gælde hele landet med undtagelse af Hovedstadsområdet og Nord- og Østsjælland, hvor smitten endnu er for høj. 

Fra mandag d. 15. marts skal afgangseleverne i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne til at pakke skoletasken igen i det meste af landet. De kan nu komme i skole på skift med 50 procent fremmøde, så længe eleverne lader sig teste to gange ugentligt og dermed kan fremvise en negativ test, der ikke er mere en 72 timer gammel.

For de øvrige ikke-afgangselever gælder, at de kan møde op til udendørs undervisning én gang om ugen. I Hovedstadsområdet og Nord- og Østsjælland gælder dette både for afgangs- og ikke-afgangselever.

Om genåbningen udtaler Ole Heinager, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne:

- Det bringer et smil frem, at politikerne prioriterer de unges uddannelser. Vi begynder at kunne ane et lys for enden af tunnelen. Med denne her aftale kan vi i det meste af landet få grundforløbseleverne, 3.g’erne og elever, der er på det sidste halve år af deres hovedforløb ind på skolerne på skift. Og vi kan åbne for AMU og få gang i en tiltrængt efteruddannelsesindsats. 

- Det er rart, at vi er på vej, også selvom det er en tung nyhed, at der ikke kan åbnes på samme måde i Hovedstadsområdet og i Nord- og Østsjælland, tilføjer Ole Heinager.

De unges uddannelse er vores alles fremtid 
Også Lars Goldschmidt, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne, glæder sig over nyheden, men henleder samtidig opmærksomheden på, at der fortsat er en bekymring for de konsekvenser nedlukningen har på motivationen og det faglige efterslæb. 

- De unges uddannelse er vores alles fremtid og det vigtigt, at vi kærer om deres faglige motivation. Derfor er det god nyhed, at ungdomsuddannelserne tilgodeses i den gradvise genåbning. Vores største bekymring er udfordringerne omkring den praksisorienterede undervisning. Elever på hhx og htx er mættet af onlineundervisning, og elever på eud mangler praktiske færdigheder. 

- Derfor hæfter vi os også ved, at erhvervsuddannelserne og andre praksisrettede uddannelser fremhæves som særligt fokuspunkt i de videre drøftelser om yderligere genåbning. Det er særdeles positive nyheder, som vi glæder os over i denne særprægede tid, tilføjer Lars Goldschmidt. 

Erhvervsskolerne lærer af hinanden 
Ole Heinager påpeger endvidere, at erhvervsskolerne følger hinandens erfaringer tæt og deler gode idéer og løsninger, der sikrer forsvarlige genåbninger over hele landet. 

- Genåbningen skal ske sundhedsmæssigt forsvarligt. Derfor deler erhvervsskolerne også alle vores erfaringer med hinanden og drøfter, hvilke muligheder, der er de mest optimale, således at vi i fællesskab finder de bedste løsninger, slutter Ole Heinager. 
 

 

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K