Del
 | Pressemeddelelse

Gymnasieforeninger: Afskaf optagelsesprøver for uddannelsesparate elever

Uddannelsesparate elever skal have et retskrav på at blive optaget på en gymnasial uddannelse op til to år efter, de har bestået afgangseksamen i 9. klasse. Det er ét blandt flere forslag fra Danske Gymnasier, og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, der efterlyser en forenkling af optagelsesreglerne til STX, HHX og HTX.
 
Alt for mange elever skal uretmæssigt til optagelsesprøve i gymnasiet eller kommer i klemme i optagelsesforløbet på grund af de nye optagelsesregler. Det mener Danske Gymnasier og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, der i fællesskab opfordrer politikerne på Christiansborg til at finde sammen og ændre de nuværende optagelsesregler.
 
Opfordringen fra de to foreninger, der tilsammen repræsenterer mere end 190 gymnasieskoler, kommer samme dag, som undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) bliver præsenteret for evalueringen af ordningen med optagelsesprøver, inden hun senere skal mødes med partierne bag gymnasiereformen for at drøfte, om der er behov for at ændre de nuværende optagelsesregler.

Ministerens mødeinvitationen til forligskredsen kommer efter, at flere unge er kommet i klemme, bl.a. fordi optagelseskravene er svære at forstå for både de unge og deres forældre.
Kravene betyder bl.a., at uddannelsesparate unge, der har bestået de lovbundne eksamensprøver i 9. klasse, men efterfølgende fx har valgt at gå i 10. klasse på en prøvefri efterskole, skal bestå en skriftlig optagelsesprøve i dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi, for at komme i gymnasiet.

Og det vækker undren i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier:

”Alle skal ikke i gymnasiet, så vi skal holde fast i, at de unge skal leve op til en række krav for at blive optaget. Men det er ærlig talt tosset, at elever, som er vurderet til at være parate til at tage en ungdomsuddannelse og til og med har et flot karaktergennemsnit, skal til optagelsesprøve. Det giver for mig at se ingen mening og er et eksempel på, hvorfor det er nødvendigt at gennemgå og forenkle de nuværende optagelsesregler”, siger Ole Heinager, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne.

I Danske Gymnasier deler man den opfattelse:

”Optagelsesreglerne er alt for komplicerede. Elever, forældre eller vejledere har svært ved at forstå dem. Alt for mange elever kommer uretmæssigt i klemme i systemet, og mange får for sent svar på, om de er optaget på deres uddannelse. Vi opfordrer forligskredsen til at sikre en enkel og forståelig optagelsesproces”, siger Birgitte Vedersø, formand for Danske Gymnasier.

Der vil fortsat være elever, som skal bestå en optagelsesprøve for at komme i gymnasiet. Det gælder blandt andre elever fra prøvefri grundskoler, unge med et retskrav fra 9. klasse, der er ældre end to år og ikke-uddannelsesparate unge, der får under 6 i afgangseksamen.

Udover at afskaffe optagelsesprøven for uddannelsesparate elever, der har opnået retskrav i 9. klasse, foreslår Danske Gymnasier og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier bl.a., at eleverne i folkeskolen først skal have vurderet deres uddannelsesparathed i januar i 9. klasse. I dag finder vurderingen første gang sted allerede i 8. klasse.

Fakta: Sådan kan optagelseskravene forenkles
Danske Gymnasier og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier foreslår bl.a. følgende ændringer af optagelsesreglerne til de treårige gymnasiale uddannelser; HTX, HHX og STX:

 • Skolernes vurdering af den enkelte elevs uddannelsesparathed skal have en central rolle.
     
 • Elevernes uddannelsesparathed skal vurderes første gang i januar i 9. klasse. Frem til maj, hvor den endelige parathedsvurdering foretages på baggrund af de afsluttende standpunktskarakterer, skal eleverne have mulighed for at forbedre sig.
     
 • Uddannelsesparate elever med et karaktergennemsnit på mindst 3 ved afgangseksamen, skal have krav på at blive optaget på en gymnasial uddannelse. Det gælder også selvom, de ikke søger optagelse i direkte forlængelse af 9. klasse. Retskravet skal gælde i to år efter, de har bestået afgangseksamen.
     
 • Ikke-uddannelsesparate elever, der får mindre end 6 i karaktergennemsnit fra afgangseksamen skal have mulighed for at gå til en optagelsesprøve- og samtale ultimo juni/primo juli.

Yderligere oplysninger:
Politisk konsulent i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, Thomas Bille Winkel, 40 91 98 78, tbw@deg.dk.
Kommunikationskonsulent i Danske Gymnasier, Birgitte Vestermark, 93 95 98 64, biv@danskegymnasier.dk.


 • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
 • Ny Vestergade 17, 2. sal
 • 1471 København K