Del
 | Pressemeddelelse

Gymnasiet skal strømlines og målrettes

Flere skal bruge deres studentereksamen efter hensigten. Derfor er det vigtigt, at kommende elever bliver dygtigere og mere målrettede. Og de skal introduceres bedre til de gymnasiale fag og gymnasiets pædagogik, så de kan træffe et kvalificeret valg af studieretning.

Derfor skal grundforløbet styrkes og fastholdes på et halvt år, mener Danske Erhvervsskoler-Lederne i sit udspil til en reform af gymnasiet forud for, at regeringen lancerer sit forhandlingsudspil.

"Studieretningerne på de tre gymnasiale uddannelser stx, hhx og htx bør fremover pege entydigt mod de videregående uddannelser og gerne konkrete grupper af videregående uddannelser. Derfor har det afgørende betydning, at eleverne træffer deres valg af studieretning på et kvalificeret grundlag. Et grundforløb på et halvt år er ikke for meget til at nå det," siger Danske Erhvervsskolers direktør, Lars Kunov.

Grundforløbet skal tjene til afklaring af elevens evner, talenter og motivation for de forskellige studieretninger gennem undervisning i de gymnasiale kernefag og det kan føre til, at nogle elever finder ud af, at de i stedet for en studieforberedende ungdomsuddannelse skal fortsætte på en erhvervsuddannelse. I den forbindelse giver det også god mening med et halvt års grundforløb, som svarer til strukturen på erhvervsuddannelserne.

Det politiske mål om, at 30 pct. af en ungdomsårgang om ti år skal vælge en erhvervsuddannelse, betyder, at færre skal vælge gymnasiet. Til gengæld skal flere af eleverne på de gymnasiale uddannelser vælge hhx eller htx. I 2015 valgte 63,4 pct. af dem, der gik i gymnasiet, stx, 19,3 pct. hhx, 10,1 pct. htx og 6,6 pct. hf fra folkeskolen.

"Hhx- og htx-studenterne er målrettede og fortsætter hurtigt til videregående uddannelser rettet mod den private sektor. Sammen med flere erhvervsuddannede er det i høj grad dem, der skal sikre væksten i erhvervslivet," siger Lars Kunov.

Her kan du læse DE-L's gymnasieudspil 

 

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K