Del
 | Nyhed

Gymnasieuddannelse til virkeligheden

Af Poul Søe Jeppesen, Direktør for Aalborg Handelsskole, medlem af Danske Erhvervsskolers bestyrelse og formand for Danske Erhvervsskolers gymnasieudvalg

Titusindvis af studerende på handelsgymnasierne kan ikke tage fejl. De studerende er vilde med hhx. En stor igangværende undersøgelse peger på, at uddannelsens anvendelighed er en af de væsentligste grunde til de studerendes store tilfredshed.

Næsten 11.000 hhx-elever, hvilket svarer til ca. halvdelen af alle landets hhx-elever, har deltaget i en kæmpe spørgeskemaundersøgelse, og resultaterne viser med meget stor tydelighed, at de studerende er meget begejstrede for hhx.

Hele 96 procent af de studerende på hhx er tilfredse med uddannelsen. Heraf er de 39 procent meget tilfredse med at gå på hhx. En så stor tilfredshedsgrad er i sig selv et godt resultat, men set i lyset af, at godt 30 procent af eleverne var i tvivl, da de valgte hhx, er resultatet faktisk endnu bedre!

Meget tyder på, at hhx som uddannelse kommer eleverne i møde, og er i stand til at overbevise både tvivlere og ikke-tvivlere om, at de har valgt den rette gymnasiale uddannelse. Men hvor og hvordan kommer uddannelsen eleverne i møde?

Anvendeligheden er i top
Når hhx-eleverne selv skal fortælle om, hvorfor de valgte hhx, understreger de, at det er fordi, de synes, det er en uddannelse, de virkelig kan bruge til noget konkret. Som en forberedelse til "den virkelige verden". Uddannelsens ry som direkte anvendelig og fagligt interessant er vigtige parametre for de unge, der vælger hhx som deres gymnasieuddannelse.

93 procent peger på anvendelighed som en af de ting, de bedst kan lide ved at gå på hhx. 86 procent peger på udvikling og innovation, mens 80 procent mener, at iværksætteri er blandt de bedste grunde til at vælge hhx-uddannelsen. For 87 procent vedkommende var det afgørende for valget af hhx, at de forinden havde hørt godt om uddannelsen.

Det er altså ikke helt ved siden af at anskue anvendelighed og faglighed som nogle af de vigtigste grunde til, at de unge vælger hhx. Derudover er det meget glædeligt, at så mange af de adspurgte lægger til grund, at de har hørt godt om hhx på forhånd. Et godt ry og tilfredse elever, der kan agere ambassadører for uddannelsen, er vigtigt for hhx' fortsatte succes og vækst i elevtal.

Hhx og videreuddannelse
En fjerdedel af eleverne i undersøgelsen (26 procent) angiver, at de vil fortsætte direkte på videre uddannelse efter hhx. Hhx-eleverne er også hurtigt i gang med ny uddannelse: 67 procent af de erhvervsgymnasiale studenter (her skelnes ikke mellem hhx og htx) er i gang efter 15 måneder mod 53 procent af studenterne fra det almene gymnasium. Over en 10-årig periode vender billedet dog, så en større andel studenter fra det almene gymnasium har påbegyndt en videregående uddannelse (UVM 2007).

Danske Erhvervsskoler er i øjeblikket involveret i et stort forskningsprojekt - "Læringsmiljø på hhx - kvaliteter og udfordringer". Formålet med undersøgelsen er blandt andet at afdække, hvilke interesser og forestillinger hhx-eleverne kommer til uddannelsen med, hvilke grunde der har fået dem til at søge hhx, hvorfor de bliver på uddannelsen, og hvad de gerne vil bruge hhx til. Projektet gennemføres i samarbejde mellem Danske Erhvervsskoler, Foreningen af Unge Handelsmandsuddannelser (FUHU), Center for Ungdomsforskning (CEFU) og støttes af Undervisningsministeriet. Projektet forventes afsluttet ultimo 2010.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K