Del
 | Nyhed

Handelsgymnasiet - det moderne gymnasium

Af Poul Søe Jeppesen, Direktør for Aalborg Handelsskole, medlem af Danske Erhvervsskolers bestyrelse og formand for Danske Erhvervsskolers gymnasieudvalg.

Med innovation på skoleskemaet og en global tilgang til verden, en tæt kontakt til erhvervslivet samt en stærk integration af it i undervisningen, gør at handelsgymnasiet (hhx) kraftigt kandiderer til titlen som det moderne gymnasium. Man kan endda med rette hævde at hhx allerede er det moderne gymnasium.

Og hvorfor så egentlig det? Hvor hhx er ligeså studieforberedende og alment dannende som alle de andre gymnasiale uddannelser, så betyder uddannelsens stærke fokus på innovation, det globale udsyn og den tætte kontakt til erhvervslivet, at de studerende altid er på en uddannelse der er i takt med tiden og ofte tilstræber at være på forkant med udviklingen.

Det erhvervsrettede perspektiv kommer til udtryk i både det faglige indhold og i læringsformerne og store dele af undervisningen er planlagt til at tage udgangspunkt i konkrete problemstillinger fra erhvervslivet. Det betyder, at undervisere og elever kommer tæt på erhvervsliv og nogle konkrete miljøer, som igen giver alle muligheder for at være opdateret om tendenser og innovation inden for erhvervslivet. Dette sker bl.a. gennem caseorienterede undervisningsforløb, der gennemføres i samarbejde med udvalgte virksomheder.

Hhx er bundet op på et konkret, virkelighedsnært og anvendelsesorienteret fokus, der sikrer fremtidige medarbejdere en indsigt i og forståelse for erhvervslivets virkelighed. Vi ved også at uddannelsens ry som direkte anvendelig og fagligt interessant er et vigtigt parameter for de unge, der vælger hhx som deres gymnasieuddannelse. 93 procent af de studerende peger nemlig på anvendelighed som en af de ting, de bedst kan lide ved at gå på hhx.

Innovation er et af de absolutte kerneområder på hhx både som konkret fag men også i relation til at uddannelsen er i konstant udvikling i forhold til det faglige indhold og i relation til den pædagogiske praksis. Eleverne udfordres gennem hele uddannelsesforløbet konstant til at tænke nyt/anderledes og igangsætte innovative projekter. Evnen til at være innovativ har stor værdi i forhold til et meget omskifteligt og konkurrencepræget arbejdsmarked. Den innovative ånd på skolerne understøtter således de kompetencer, der er uundværlige i det danske erhvervsliv i tiden fremover. Eleverne kvitterer da også for innovationens centrale rolle på hhx. Hele 86 procent peger på udvikling og innovation som den vigtigste grund til at vælge hhx.

Den internationale og interkulturelle kompetence og det globale udsyn vægtes højt. De unge på de erhvervsgymnasiale uddannelser skal uddannes til at blive globale samfundsborgere, som helt naturligt kan begå sig på det internationale arbejdsmarked og i internationale studiemiljøer. Det sker gennem udvekslingsophold og besøg i internationale virksomheder, lige som flere uddannelsesforløb har fokus på elevernes fremmedsproglige kundskaber og forståelse for fremmede kulturer og værdisæt.

Læringsmiljøet på hhx er i høj grad præget af en stærk integration af IT. Hhx tilbyder derfor en differentieret og spændende undervisning! IT er ikke kun et værktøj, men en betingelse, en infrastruktur, som det er helt nødvendigt for eleverne at have en forståelse af, ligesom det er vigtigt at kunne beherske IT i sin fremtidige erhvervskarriere i forhold til innovation, informationssøgning, kommunikation og samarbejde på tværs af sektorer og landegrænser.

Hhx er en studieforberedende ungdomsuddannelse og uddannelsen arbejder til stadighed på at eleverne hen over det 3-årige forløb udvikler sig fra elever til studerende, der fortsætter på de videregående uddannelser. Hhx-eleverne går da også hurtigt i gang med ny uddannelse: 67 procent af de erhvervsgymnasiale studenter (her skelnes ikke mellem hhx og htx) er i gang efter 15 måneder mod 53 procent af studenterne fra det almene gymnasium


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K