Del
 | Nyhed

HHX-elever nedprioriteres

Altså koster det treårige gymnasieforløb bag en rød studenterhue 246.540 kr., mens den blå studenterhue koster 201.552 kr. Hvad er forklaringen? En smule skyldes, at stx skal have faciliteter til naturvidenskab og idræt, men resten er ikke umiddelbart forklarligt set med elevens øjne. Sammenlignelige uddannelser, der giver de samme adgangskrav til videregående uddannelser, bør også ligestilles økonomisk.

I et svar til uddannelsesudvalget har Christine Antorini for nylig givet udtryk for, at forskellen på taxametrene skyldes »politisk prioritering«. Det virker en smule paradoksalt, eftersom Christine Antorini, før hun blev minister og flere gange siden, har gentaget, at »Ny Nordisk Skole«, som hun er medforfatter til, er et vigtigt mål i regeringens politik. Her lyder det bl. a.: »Alle har talenter og noget at bidrage med. Når teori og praksis kobles, giver det også langt bedre muligheder for at tænke fra idé til produktion. Iværksætteri og innovation skal integreres i folkeskolens fag. (...) Det vil også give Danmark en fordel med flere unge, der søger de erhvervsfaglige uddannelser og de erhvervsrettede gymnasiale uddannelser i hhx og htx og samtidig sikre succesoplevelser til alle elever.« Hvorfor skal hhx, der netop lægger stor vægt på praksisnærhed og tætte relationer til virksomhederne, så fortsat have meget færre penge end de andre gymnasiale uddannelser? Er der virkelig tale om en bevidst politisk prioritering eller er det blot et levn fra fortiden, der kan rettes op på i en fremtidig taxameterreform, hvor alle ungdomsuddannelser behandles lige? Det håber vi - for samfundets og elevernes skyld.

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K