Del
 | Pressemeddelelse

Hhx er det moderne gymnasium

Det faglige indhold, læringsformerne og store dele af undervisningen er planlagt til at tage udgangspunkt i konkrete problemstillinger fra erhvervslivet. Det betyder, at undervisere og elever kommer tæt på erhvervsliv og nogle konkrete miljøer, som igen giver alle muligheder for at være opdateret om tendenser og innovation inden for erhvervslivet. Dette sker bl.a. gennem caseorienterede undervisningsforløb, der gennemføres i samarbejde med udvalgte virksomheder.

”Hhx er en uddannelse der er i takt med tiden og ofte tilstræber at være på forkant med udviklingen. Det er en gymnasieuddannelse med et erhvervsrettet perspektiv, som er bundet op på et konkret, virkelighedsnært og anvendelsesorienteret fokus, der sikrer fremtidige medarbejdere en indsigt i og forståelse for erhvervslivets virkelighed”, siger Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler.

Innovation er et kerneområde
Eleverne udfordres gennem hele uddannelsesforløbet konstant til at tænke nyt, anderledes og igangsætte innovative projekter. Evnen til at være innovativ har stor værdi i forhold til et meget omskifteligt og konkurrencepræget arbejdsmarked.   

”Innovation er et af de absolutte kerneområder på hhx, både som konkret fag men også i relation til at uddannelsen er i konstant udvikling i forhold til det faglige indhold og i relation til den pædagogiske praksis. Den innovative ånd på skolerne understøtter således de kompetencer, der er uundværlige i det danske erhvervsliv i tiden fremover”, siger Lars Kunov.  

Globalt udsyn
Den internationale og interkulturelle kompetence og det globale udsyn vægtes højt. De unge på de erhvervsgymnasiale uddannelser skal uddannes til at blive globale samfundsborgere, som helt naturligt kan begå sig på det internationale arbejdsmarked og i internationale studiemiljøer.  

”Danmark er en del af den globale økonomi og det internationale samfund. Interkulturelle kompetencer og et globalt udsyn er derfor en vigtig bestanddel i moderne almen dannelse”, siger Lars Kunov.  


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K