Del
 | Pressemeddelelse

HHX, HTX og EUX får flere elever

Både HHX og HTX får flere elever i år end sidste år, viser tal fra Danske Erhvervsskoler på baggrund af en rundspørge blandt erhvervsskolerne.

De nye EUX-muligheder har ført til en fordobling af ansøgere til EUX, men samlet set vælger færre elever fra 9. og 10. klasse en erhvervsuddannelse. Trods en mindre ungdomsårgang kan erhvervsskolerne se frem til flere elever både på HHX og HTX til august. Igen i år oplever HHX fremgang på 8 pct. på landsplan og HTX får 4 pct. flere elever efter sommerferien.

Det viser en opgørelse, Danske Erhvervsskoler har foretaget på baggrund af skolernes indberetning af tilmeldingstal. Erhvervsskolerne har trukket tallene i optagelse.dk, så opgørelsen vedrører kun elever, der søger direkte fra 9. og 10. klasse. Danske Erhvervsskolers opgørelse viser samtidig, at der på landsplan er dobbelt så mange elever, der har valgt EUX – en erhvervsuddannelse med studiekompetence. I EUD-reformen er EUX blevet en mulighed på flere erhvervsuddannelser, ikke mindst på det merkantile område.

"Det er glædeligt, at endnu flere unge har fået kendskab til de erhvervsgymnasiale uddannelser og har lyst til at prøve kræfter med de merkantile eller tekniske fag. Samtidig er jeg uhyre tilfreds med, at markant flere unge er tiltrukket af EUX, så de får både en erhvervsuddannelse og studiekompetence på én gang. På erhvervsskolerne har vi store forventninger til, at fremtidens unge får fleksibilitet og valgmuligheder, når de både får en erhvervskompetence og kan læse videre," siger Lars Kunov, direktør for Danske Erhvervsskoler.

Til gengæld viser landstallene, at kendskabet til nyskabelser på de ordinære erhvervsuddannelser som et nyt grundforløb 1 og uddannelsesgaranti på flere uddannelser ikke er nået ud til de unge. Tilmeldingerne til erhvervsuddannelserne er gået tilbage med 5 pct. på landsplan. Det har dog ikke været muligt for Danske Erhvervsskoler at opgøre udviklingen regionalt, så der kan være udsving forskellige steder i landet.

"Tilbagegangen kommer ikke bag på os, da de nye karakterkrav har konsekvenser for nogle af de elever, der traditionelt ville vælge en erhvervsuddannelse og som nu i stedet er blevet vejledt til den erhvervsrettede 10. klasse, EUD 10. Samtidig bekræfter det, at en fremgang kræver et langt og sejt træk, hvor folkeskolereformens øgede fokus på det erhvervsrettede og brobygning til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser spiller en afgørende rolle," siger Lars Kunov.

Hvad angår EUX, så har 3.028 elever søgt en erhvervsuddannelse med EUX i år og til sammenligning var det 1.514 elever i 2014. De 3.028 elever indgår i nedenstående tal for EUD.

En række erhvervsskoler stiller gerne op som cases på baggrund af deres egne tilmeldinger, se liste nedenfor.

Yderligere kommentarer formand for Danske Erhvervsskoler-Lederne, Peter Amstrup, 21 48 81 07.

Tilmeldingstal til erhvervsskolerne for elever fra 9. og 10. klasse

EUD:  2014: 10.753. 2015:10.244 tilbagegang -509 = -5%

HHX 2014: 8.892, 2015: 9.588 fremgang på 696 = 8%

HTX 2014: 4.649, 2015: 4.834, fremgang 185 = 4%

Kilde: Danske Erhvervsskoler – indsamling fra erhvervsskolerne baseret på optagelse.dk, marts 2015

Danske Erhvervsskoler har kun mulighed for at opgøre det samlede antal tilmeldinger på landsplan, som kan dække over meget store forskelle regionalt. Pressen er velkommen til at kontakte de enkelte skoler for at få deres tal. På forhånd er nedenstående skoler indforståede med at blive kontaktet af pressen. Kontakt pressechef Dorte Skovgaard Wihre 30 52 45 50 om kontaktdata.

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K