Del
 | Pressemeddelelse

Hhx og htx får mere fleksibilitet

Ledelserne på erhvervsgymnasierne, hhx og htx, vil fremover kunne tilrettelægge arbejdstiden mere fleksibelt, så den i højere grad tager højde for behov i undervisningen af eleverne. Det er konsekvensen af det overenskomstforlig, som finansminister Bjarne Corydon indgik med lærerne på erhvervsgymnasier og almene gymnasier i dag, hvor man afskaffede de meget detaljerede arbejdstidsaftaler.  Det er et ønske både bestyrelser og ledelser på erhvervsskoler og -gymnasier har bakket op om fra starten, så det hilser Ib Haahr, formand for Danske Erhvervsskoler-Bestyrelserne, velkomment.

"Jeg glæder mig over, at det lykkedes finansministeren at komme igennem med sit hovedkrav ved forhandlingsbordet om at normalisere lærernes arbejdstid. Nu ser jeg frem til og har store forventninger til, at ledelse og lærere skal benytte de nye fleksible muligheder på skolerne. Det arbejde vil bestyrelserne naturligvis bakke op," siger Ib Haahr.

En normalisering af lærernes arbejdstid giver skolerne mulighed for at bruge ressourcerne bedre og mere effektivt, og det er der brug for, når kvaliteten skal løftes indenfor de eksisterende økonomiske rammer. Alt for meget lærerarbejdstid har hidtil været bundet i langtrækkende ufleksible aftaler og timetælleri, mener Ib Haahr.

"De nye muligheder skal først og fremmest være til gavn for eleverne på erhvervsgymnasierne, men jeg ser da også nogle muligheder for, at ledelsen i fremtiden vil kunne tilgodese den enkelte lærers behov, når alle ikke pr. automatik skal behandles ens," tilføjer Ib Haahr.

Finansministeriet og Uddannelsesforbundet og Handelsskolernes Lærerforening, der forhandler overenskomster for lærerne på erhvervsuddannelserne, har endnu ikke indgået overenskomstforlig, men her håber Danske Erhvervsskoler-Bestyrelserne, at man også får et opgør med lærernes arbejdstidsaftale.

 

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K