Del
 | Pressemeddelelse

Hhx og htx skaber mønsterbrydere

 

Derfor er Danske Erhvervsskoler glade for at kunne konstatere at de erhvervsgymnasiale uddannelser (hhx og htx) rekrutterer væsentligt flere elever, hvor de er den første generation, der tager en gymnasieuddannelse end blandt de andre gymnasiale uddannelser. Blandt studenterne fra 2008 kom knap 4 ud af 10 almene studenter fra hjem, hvor ingen af forældrene har en videregående uddannelse, mens det gælder knap 7 ud af 10 studenter fra handelsgymnasiet.  

Eleverne på de erhvervsgymnasiale uddannelser er desuden meget motiverede for at læse videre. Kun 4 og 6 % på henholdsvis htx og hhx ved ikke, om de vil videreuddanne sig.  67 % af de erhvervsgymnasiale studenter er i gang med en videregående uddannelse efter 15 måneder mod 53 procent af studenterne fra det almene gymnasium.    

”Det er vigtigt, at vi får uddannet så mange unge som overhovedet muligt og at vi opfylder 95 % målsætningen, både af hensyn til de unge men også af hensyn til det danske arbejdsmarked. Men hvis målet skal nås skal vi skabe mange flere mønsterbrydere og her er jeg stolt over, at hhx og htx bidrager så flot. Det er uddannelser, der er bundet op på et konkret, virkelighedsnært og anvendelsesorienteret fokus. Og vi ved, at uddannelsernes ry som direkte anvendelige og fagligt interessante er vigtige parametre for de unge, der vælger disse uddannelser. Det er en af forklaringerne på at der skabes så mange mønsterbrydere på de erhvervsgymnasiale uddannelser”, siger Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler - Lederne.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K