Del
 | Nyhed

Høringssvar: Lov om folkeskolen og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse

I det fremlagte forslag skitseret to modeller – dels den såkaldte 20/20 model og dels en model, hvor hele 10. klasses forløbet afvikles på erhvervsskolen. Danske Erhvervsskoler - Lederne finder er, at der kan være behov for begge modeller og for den sags skyld fortsat en 10. klasse med række særligt tilrettelagte brobygningsforløb. Danske Erhvervsskoler - Lederne ønsker med en række fleksible muligheder, der kan tilpasse de lokale forhold – såvel i forhold til øvrige 10. klasses tilbud som i forhold til elevgrupper med særlige behov og ønsker.

Danske Erhvervsskoler - Lederne kan i den sammenhæng godt se elever, der har et ønske om en erhvervsuddannelse men pt ikke har valgt, har behov for at pudse sine grundskolekompetencer af eller af sociale eller personlige årsager har behov for endnu et år inden ungdomsuddannelsen. Såfremt uddannelsesperspektivet for disse elever er en EUD er en 10. klasse på erhvervsskolen er godt bud.

Den foreslåede 20/20 model, hvor det første ½ år afvikles på 10. klasseskolen mens det andet afvikles som erhvervsskolens grundforløb beskrives som et tilbud til elever med mangelfulde kompetencer. Danske Erhvervsskoler - Lederne kan ikke genkende karakteristikken af eleverne i forhold til det beskrevne: et ret bogligt-teoretisk 10. klasse ½ år efterfulgt af et ordinært grundforløb (som dog godt vil kunne forlænges).  På trods af dette mener Danske Erhvervsskoler - Lederne, at der også kan være elevgrundlag for et sådan tilbud.

10. klasse på erhvervsskolen skal finansieres i henhold til en driftsoverenskomst indgået mellem den pågældende kommune og erhvervsskolen – undervisningsministeriet kan fastsætte nærmere regler om indholdet af overenskomsten, herunder krav til undervisningen.  Danske Erhvervsskoler - Lederne må tage generelt forbehold for at erhvervsskolerne kan opnå en overenskomst, der kan dække de reelle omkostninger. I den sammenhæng kan der være tale om tilbud til elever med særlige behov, og dermed mere ressourcekrævende.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K