Del
 | Pressemeddelelse

Hold fast i 95%-målet

-Jeg synes, det ville være en falliterklæring at sænke 95 % målet, siger Kim Simonsen, formand for Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne. - Særligt set i lyset af, at vi har en stor gruppe unge, der i dag ikke får en uddannelse samtidig med, at erhvervslivet skriger på uddannet arbejdskraft. Det er et paradoks, der skal findes en løsning på, både for den enkelte unges skyld, men også for erhvervslivet og resten af samfundets skyld.

Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne ser derfor frem til at blive inddraget i regeringens 360° eftersyn af erhvervsuddannelserne og forventer, at der som følge af eftersynet vil komme nogle realistiske forslag til, hvordan man kan nå 95 % målsætningen.

-Som situationen er i dag, kan erhvervsskolerne på ingen måde nå 95 % målsætningen. Dertil har skolerne alt for få ressourcer og for få praktikpladser at tilbyde vores unge. Disse parametre skal ændres, før vi kan nå i mål, siger Kim Simonsen, formand for Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne.

 

Ønskes der yderligere oplysninger kan henvendelse ske til Kim Simonsen, formand for Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne, på mobil tlf. 4054 3909. Tjek også www.danskeerhvervsskoler.dk

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K