Del
 | Pressemeddelelse

Htx fortsætter elevtilgangen

 

”Vi er utroligt glade for den flotte vækst i elevtal, vi oplever på htx i disse år. Det er en fantastisk gymnasial uddannelse for alle unge med interesse i naturvidenskab, teknik og teknologi”, siger Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler - Lederne.    

Kigger man alene på studieretningsfaget Matematik A viser tallene, at der blandt de elever, der afslutter htx i 2010, vil være flere end 3000 elever, som lever op til adgangskravene til stort set alle videregående uddannelser inden for naturvidenskab, teknik og sundhed.  

”Jeg synes godt, at vi kan aflyse dommedagsprofetierne over de unge menneskers manglende interesse i de naturvidenskabelige fag. Fremgangen på htx vidner i hvert fald om det modsatte.”, siger Lars Kunov.   

Kønsfordelingen på htx er i 2010 77 % drenge og 23 % piger. Det er en stigning i antallet af piger på 5 procentpoint i forhold til 2004 hvor den kønsmæssige fordeling var 82 % drenge og 18 % piger. Htx har fra starten været kendt som lidt af en ’drengeuddannelse’. Danske Erhvervsskoler er derfor tilfredse med at tallene nu viser, at pigerne begynder, at indfinde sig i laboratorielokalerne.

Htx-uddannelsen er en 3-årig erhvervsrettet gymnasial uddannelse med vægt på teknologiske og naturvidenskabelige fag som gennemføres i tæt tilknytning til erhvervslivet. Noget af undervisningen foregår på værksteder og i laboratorier. Htx giver adgang til de videregående uddannelser på linje med de andre gymnasiale uddannelser.  


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K