Del
 | Pressemeddelelse

Husk AMU som vækstfaktor

Danmarks vækstpotentiale er fuldstændig afhængigt af en kvalificeret arbejdsstyrke. Det indebærer blandt andet, at virksomhederne skal kunne tilbyde sine medarbejdere et kompetenceløft, når det er nødvendigt - og de ledige skal kunne omskole sig til nye funktioner.

Vækstforum påpeger det selv: Desuden er det væsentligt med en løbende opkvalificering af arbejdsstyrken for at sikre et fleksibelt arbejdsmarked og en velkvalificeret arbejdsstyrke, og for at den enkelte kan omstille sig til nye erhverv.

Regeringens besparelser på AMU - der fx omfatter prisloft på seks ugers selvvalg og fuld deltagerbetaling for medarbejdere med en videregående uddannelse - harmonerer ikke med den vigtige opgave, AMU har i forhold til at sikre Danmarks fremtidige vækst.

Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne vil derfor gerne opfordre regeringens Vækstforum til at huske AMU i sine anbefalinger.

- Besparelserne på AMU er en hindring for et fleksibelt og velkvalificeret arbejdsmarked. Vækstforum bør derfor anbefale regeringen at trække de seneste besparelser tilbage, siger Kim Simonsen, formand for Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne.

Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne ser gode takter i Vækstforums foreløbige forslag til forbedringer inden for erhvervsuddannelsesområdet. Der er dog brug for et langt stærkere fokus på disse uddannelser og på overgangen fra ungdomsuddannelser til videregående uddannelser - frem for fx reformer på SU-området.

- Vækstforum anbefaler, at flere skal arbejde i fremstillingssektoren. Det betyder også, at flere skal beskæftige sig med produktion, og erhvervsuddannelserne skal derfor opprioriteres, lyder det fra Kim Simonsen.

 

Ønskes der yderligere oplysninger kan henvendelse ske til Kim Simonsen, formand for Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne, på mobil tlf. 4054 3909. Tjek også www.danskeerhvervsskoler.dk

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K