Del
 | Debatindlæg

Husk de unge voksne i EUD-udspil

Nedenstående indlæg bragt i Altinget 12.9.2018

Af Ole Heinager, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne

Forventningerne varierer fra, at regeringen kommer med et oplæg til en helt ny eud-reform, til at det kun er mindre justeringer af det eksisterende. Så lanceringen af regeringens annoncerede erhvervsuddannelsesudspil i denne uge imødeses med stor spænding.

På erhvervsskolerne krydser vi fingre og ben for, at der vil være tale om markante forslag, der for alvor kan få flere til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse.

Sæt fokus på de ældre unge
DA og LO er netop kommet med et spændende indspil til regeringen, og det håber vi, man nærlæser i ministerkontorerne og på Christiansborg. For ligesom erhvervsskolerne foreslår arbejdsmarkedets parter blandt andet, at regeringen retter opmærksomheden mod dem, der ikke kommer direkte fra grundskolen.

Der blev jo taget et vigtigt skridt for eleverne i grundskolens ældste klasser, da folkeskoleforligskredsen før sommerferien enedes om en udskolingspakke med praktiske valgfag, erhvervspraktik og mere praksisfaglig undervisning.

Derfor må tiden være kommet til at hjælpe de unge, der er blevet lidt ældre, men stadig mangler en ungdomsuddannelse. Dem kunne man for eksempel tilbyde at starte deres erhvervsuddannelse på grundforløb 1 ligesom de helt unge, hvis der ikke er gået mere end to år efter afsluttet grundskole.

Lad os på den måde bruge de gode erfaringer med grundforløb 1, hvor vi kan se, at eleverne har bedre forudsætninger for at gennemføre deres erhvervsuddannelse. Der er i øjeblikket et forsøg i gang, så gør det til en permanent mulighed.

Etablér et nyt introforløb
Et andet forslag er at etablere et nyt introforløb for den store gruppe af unge voksne, som i dag enten ikke kan starte på en erhvervsuddannelse, fordi de mangler 02 i dansk og/eller matematik, eller måske lige har sneget sig over 02, men alligevel er for dårligt fagligt funderede til at gennemføre grundforløbet. 

Man kunne forestille sig et forløb af individuel længde op til 20 uger, som indeholder en kombination af praktiskfaglige og almene elementer, som også skulle gøre eleverne i stand til senere at leve op til overgangskrav til hovedforløb og praktik.

På nogle erhvervsuddannelser kan der også være brug for mere tid på grundforløb 2 for alle elever, eftersom det kan være uhyre vanskeligt at nå både de almenfaglige og fagfaglige krav, som uddannelserne er planlagt nu.

Venter spændt på udspil
De unge skal fortsat vælge mellem en af 106 erhvervsuddannelser, og det er en jungle for mange. Så kunne man forestille sig, at nogle erhvervsuddannelser havde et fælles grundforløb, som kvalificerede til flere hovedforløb efterfølgende med hver deres krav til adgang?

Det er i hvert fald noget, jeg vil opfordre regeringen til at give de faglige udvalg mulighed for at kigge på.

Det fremgår formentlig af ovenstående, at vi i høj grad efterlyser mere tid for eleverne på erhvervsuddannelserne. Og tid er som bekendt penge, så det er godt at vide, at regeringen har stillet os i udsigt, at der følger finansiering med deres forslag. Nu venter vi bare spændt på at se udspillet.

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K