Del
 | Pressemeddelelse

Husk erhvervsakademierne i forhandlingerne om globaliseringsmidlerne

Erhvervsakademiernes uddannelser har været en stor succes siden deres start 1. januar 2009, men hvis succesen skal fortsætte er det vigtigt at det økonomiske niveau som minimum fastholdes og meget gerne forbedres i årene fremover.

Helt konkret foreslår Danske Erhvervsskoler – Lederne, at der afsættes en ramme på 100 mio. kr. til erhvervsakademierne til rekvireret forskning.

”En af erhvervsakademierne helt centrale opgaver er at formidle og katalysere viden til virksomhederne. Denne funktion kunne i den grad skærpes, såfremt erhvervsakademierne fik en årlig dispositionsret til forskningsmidler på ministeriet for videnskab, teknologi og forsknings område, således at erhvervsakademierne kunne rekvirere forskning og vidensudvikling i universitetsmiljøerne, som direkte understøtter erhvervsakademiernes undervisning og videncenterfunktioner. Det er dette der afgør, om vi får tilført den rigtige viden til de studerende der skal medvirke til at udvikle det danske erhvervsliv efter krisen og ind i globaliseringens tidsalder”, siger Ingo Østerskov, Rektor på KEA – Københavns Erhvervsakademi og formand for erhvervsakademiudvalget i Danske Erhvervsskoler – Lederne.

Danske Erhvervsskoler - Lederne foreslår at man gør erhvervsakademierne til ”bestiller” af forskning på universitetet. Forskningen ville således fortsat være placeret på universitetet, men man vil tilmed sikre en formidling fra Universitet til Erhvervsakademi. En årlig ramme på cirka 100 millioner kroner ville være et stort vitamintilskud til erhvervsakademiernes arbejde med praksisundervisning, videnscentre og formidling af viden/forskning til gavn for de studerende og ikke mindst dansk erhvervsliv.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K