Del
 | Nyhed

Husk ligestilling af gymnasieuddannelserne

Formanden for Danske Erhvervsskoler, Ib Haahr, frygter, at man er i gang med at vedtage en finanslovsaftale for 2014, som ikke indeholder en økonomisk udligning af taxametrene på gymnasieuddannelserne.

- Begrundelsen for ulighederne i gymnasiernes taxametre har altid bundet i forskellene i lærernes arbejdstidsaftaler. Men dette års overenskomstaftale har afskaffet de forskelle, så nu forventer jeg, at vi også får ensartede taxametre på gymnasieuddannelserne, siger Ib Haahr.

Men der er desværre ikke meget, der tyder på ligestilling af taxametrene - tværtimod.

Af regeringens finanslovsudspil fremgår det, at de erhvervsrettede gymnasieuddannelser hhx og htx endnu en gang skal spare mere end det almene gymnasium. Der lægges op til, at de erhvervsgymnasiale uddannelser skal spare på taxametrene, hvad der svarer til 1570 kr. pr. årselev, mens det almene gymnasium (STX) skal spare, hvad der svarer til 1360 kroner pr. årselev.

- Det er fuldstændig uforståeligt, når alle taler om at styrke de erhvervsrettede uddannelser. Nu må politikerne stå ved, hvad de selv taler for og få udlignet de taxameterforskelle, siger Ib Haahr.

 

Ønskes der yderligere oplysninger i forbindelse med denne pressemeddelelse, kan man rette henvendelse til Ib Haahr, formand for Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne, på tlf. 2024 5054.

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K