Del
 | Nyhed

Hvad er “European Vocational Skills Week”?

European Vocational Skills Week er et årligt initiativ fra den Europæiske Kommission, der gennemføres for at sætte et bredt europæisk fokus på erhvervsuddannelserne.

Initiativets motto er "Discover Your Talent!" og afholdes i år som en hybridbegivenhed, hvor der både er mulighed for at deltage fysisk, men også i digitale events i hele EU. Selve konferencen finder sted i uge 46, den 9.-13. november 2020 i Berlin. 

”Formålet med The European Vocational Skills Week er at samle en række interessenter for at dele deres ekspertise og erfaringer, og drøfte, hvordan man i endnu højere grad kan styrke de erhvervsrettede uddannelser i EU”, fortæller Palle Damborg, som er ambassadør for initiativet

Til dagligt er Palle Damborg bestyrelsesformand for Jysk Display og for erhvervsskolen Mercantec. Han er også medlem af Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne. Han forklarer yderligere:

”Denne her uge er en fælles europæisk platform, hvor der sættes fokus på erhvervsuddannelserne ud fra et bredt perspektiv. Her deltager både elev-, arbejdsgiver- og arbejdstagereorganisationer, samt virksomheder, skoler og ministerier fra EU's medlemslande”

”Det er en event, hvor alle, der har interesse i at promovere erhvervsuddannelserne, eller er interesseret i at udveksle erfaringer og blive klogere på, hvordan man i andre lande uddanner lærlinge, kan deltage.”

Grøn omstilling og digitalisering
Temaet for konferencen i år er den grønne omstilling og digitalisering i tråd med Kommissionens prioriteter for en europæisk grøn aftale og et Europa, der passer til den digitale tidsalder.

”Coronavirus-pandemien har på europæisk plan haft alvorlig indflydelse på mulighederne for alle former for uddannelse og praktikuddannelse. Det skal nu ses som en trædesten til at kigge på, hvordan man kan gøre erhvervsuddannelserne mere moderne, attraktive og fleksible ved at løfte dem ind i den digitale tidsalder og blive skarpere på, hvordan de kan bidrage til den grønne omstilling”, fortæller Palle Damborg. 

Palle Damborg opfordrer til, at flere undersøger deres muligheder for at deltage i et eller flere af de mange events, som finder sted i uge 46, eller til at tilmelde et eget arrangement.

”Der er både mulighed for at man kan byde ind med arrangementer, men man kan også tilmelde sig en lang række spændende konferencer og events, både fysiske og digitale.”

”Hvis man har den mindste interesse i at promovere erhvervsuddannelserne i Danmark, og hvis man vil være med til at sætte sit aftryk på udviklingen af erhvervsuddannelserne i en europæisk sammenhæng, så er her den helt oplagte mulighed”, slutter Palle Damborg. 


Læs mere om The European Vocational Skills Week 2020

Se en præsentationsfilm af sidste års afholdelse i Helsinki

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K