Del
 | Pressemeddelelse

Hvordan skal erhvervsskolerne spare de samme millioner flere gange?

Undervisningsministeriet har netop offentliggjort endnu en omkostnings- og effektiviseringsanalyse. Ministeriet mener, analysen dokumenterer, ungdomsuddannelserne let kan effektivisere for en milliard kroner, uden det går ud over undervisningskvaliteten. Danske Erhvervsskoler stiller sig uforstående over for de beregninger. De besparelser, der bliver foreslået, er nemlig allerede udført.

Undervisningsministeriet bruger den nye omkostnings- og effektiviseringsanalyse til at argumentere for, at ungdomsuddannelserne kan spare de 7,8 procent (det såkaldte omprioriteringsbidrag), regeringen har planlagt, frem til 2019, uden det går ud over kvaliteten. Det svarer til besparelser på samlet set mere end 1.7 milliarder kroner.

Analysen, der er udført af konsulentbureauet Qvartz, peger på et samlet effektiviseringspotentiale i omegnen af en milliard kroner på den samlede ungdomsuddannelsessektor. Beregningerne baserer sig i overvejende grad på omkostninger til indkøb, bygningsdrift samt administration og ledelse og bygger på konkrete observationer ude på uddannelsesinstitutionerne.

Problemet er, at erhvervsskolerne (hhx, htx og eud-uddannelserne) på baggrund af tidligere effektiviseringer på de nævnte områder allerede har hentet en stor del af det tænkte provenu.

Per Påskesen formand for Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne udtaler: ”Vi er i bestyrelserne meget optaget af at drive så effektive institutioner som muligt. Vi vil naturligvis se, om der er områder, hvor der er mere at hente, men det er ikke muligt at spare de samme kroner flere gange. Og der er ikke i rapporten argumenter for, at der kan hentes beløb, der bare er i nærheden af de ca. 950 millioner kroner, erhvervsskolerne skal spare frem til 2019”

Lars Kunov direktør i Danske Erhvervsskoler supplerer: ”Erhvervsskolerne har allerede siden 2009 effektiviseret 1.2 milliarder kroner på indkøb, 333 millioner kroner på it og 936 millioner kroner på administrative fællesskaber. Så det kan undre, at konsulenthuset Qvartz, på samme områder som Deloitte og Mckinsey tidligere har været igennem med tættekam, nu kan finde nye realistiske effektiviseringer”

Ønskes der yderligere kommentarer, er man velkommen til at kontakte Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler, på mobil 20 72 03 21.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K