Del
 | Nyhed

Hvorfor vælger voksne at starte på en erhvervsuddannelse? 

I fremtiden kan Danmark komme til at mangle kvalificeret arbejdskraft, hvis ikke flere voksne vælger at tage en erhvervsuddannelse. Men hvad får egentlig voksne til at starte på en erhvervsuddannelse? 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier har i samarbejde med 32 medlemsskoler undersøgt, hvorfor de voksne elever, der går på erhvervsskolerne, har valgt at gøre netop det. Kender man årsagerne, har man bedre mulighed for at møde målgruppen, der hvor de er, og i de overvejelser, de gør sig. Dermed kan erhvervsskolerne blive bedre til at klæde de lidt ældre unge og voksne på, der kunne overveje en erhvervsuddannelse som det næste skridt i deres liv.

Stabil indkomst og glæde i tilværelsen lokker de voksne til 
Undersøgelsen viser, at elever over 25 år starter på en erhvervsuddannelse for at komme videre i livet og skabe en høj grad af stabilitet og sikkerhed for fremtiden i form af stabil indkomst og jobsikkerhed. Målet med uddannelsen er, at den skal være med til at skabe glæde i tilværelsen.

Derfor er parametre som spændende arbejdsopgaver, anerkendelse og følelsen af glæde i hverdagen af særlig høj betydning for denne gruppe elever.

Relationer påvirker beslutning
Selvom eleverne gør sig overvejelser omkring, hvad der kan skabe en god hverdag for dem, er selve beslutningen om at tage en erhvervsuddannelse ofte præget af tilfældigheder og påvirket af færdiguddannede bekendte. Det viser sig blandt andet ved, at mange af eleverne over 25 år søgte ind på deres erhvervsuddannelse meget tæt på uddannelsens start. 

Analysen viser, at arbejdsrelaterede forbindelser som for eksempel kollegaer, chef og bekendte inden for faget, i høj grad er med til at påvirke beslutningen om uddannelse for dem, der træffer beslutningen lige op til uddannelsesstart.

Manglende vejledning i grundskolen 
Her spiller det endvidere en rolle, at mange af eleverne ikke har følt sig klædt på til at træffe et valg om videre uddannelse efter folkeskolen. Uddannelsessystemet opfattes som svært at gennemskue og gymnasiet synes at være den dominerende referenceramme gennem grundskolen, lærere, venner og samfundet generelt. Tanken om en bestemt erhvervsuddannelse forlades ofte på grund af manglende vejledning i grundskolen i forhold til individuelle behov og interesser. 

Analysen peger endvidere på, at tilknytning til arbejdsmarkedet ofte har en positiv indvirkning på de voksnes valg om uddannelse. 50 procent af eleverne fra undersøgelsen har haft en tilknytning til arbejdsmarkedet, før de startede deres erhvervsuddannelse, mens 40 procent har arbejdet ufaglært det sidste år op til uddannelsesstart.

Undersøgelsen er foretaget blandt elever, der er startet på grundforløb 2 henholdsvis i januar 2020 og august 2020.

Find analysen her

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K