Del
 | Pressemeddelelse

Ingen masseflugt fra de danske erhvervsskoler

For det første dækker Ugebrevet A4 og AE’s tal kun frem til 2007. Siden 2007 har erhvervsskolerne rent faktisk nedbragt frafaldet. For det andet inkluderer Ugebrevet A4 og AE’s tal omvalg af uddannelse. Ifølge AE og Ugebrevet A4’s tal betyder det, at det tæller som frafald når en elev af en eller anden årsag vælger at gå fra én uddannelse til en anden. Altså den helt almindelige situation hvor fx en murerlærling finder ud af at han hellere vil være tømrer.

”Tallene tegner et skævt billede af situationen på de danske erhvervsskoler. Frafaldet er stadig for højt, men det reelle frafald – der hvor de unge går ud til ufaglært arbejde eller kontanthjælp er ikke i nærheden af 50 %. Tal fra Undervisningsministeriet viser, at 16 procent af de elever, der begyndte på et grundforløb efter sommerferien 2008, er faldet fra uden at vælge en anden ungdomsuddannelse. Det er et stort fald i forhold til året før, hvor tallet lå på 21 procent. En nedgang i frafaldet på 5 procentpoint viser, at de mange tiltag, erhvervsskolerne har sat i værk for at fastholde flere elever, virker efter hensigten”, siger Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler.

Erhvervsskolerne har de sidste år arbejdet på at nedbringe frafaldet af elever. Grundforløbspakker, mentorordninger, coach, psykologhjælp, differentieret undervisning og ’elev til elev-hjælp’ er bare nogle af de mange og kreative tiltag, der med succes har reduceret frafaldet på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Desuden arbejder de danske erhvervsskoler målrettet og med en utrolig fleksibilitet og kundenærhed for, at eleverne kommer igennem uddannelsessystemet. Skolerne kan med sit store netværk til virksomheder og organisationer dels afklare de unge, dels lægge præcise og individuelle planer for deres uddannelser og få dem igennem. Til tider vejleder erhvervsskolerne derudover elever ud i et kortvarigt beskæftigelsesforløb eller anden uddannelse med henblik på at modne den pågældende elev uddannelsesmæssigt, hvorfra han eller hun kan vende tilbage til en erhvervsuddannelse.

”Problemet er de elever der dropper helt ud af ungdomsuddannelsessystemet og ikke efterfølgende kommer i gang igen med en ny uddannelse. Flere unge skal have en ungdomsuddannelse, det kan alle være enige om, men vi skal passe på med at problematisere at nogle unge ikke tager den lige vej gennem uddannelsessystemet. Det er erhvervsskolerne faktisk rigtig gode til at håndtere. Lad os nu i stedet have fokus på de alvorlige udfordringer, vi står over for, fx hvordan vi hjælper de unge, som starter på en erhvervsuddannelse uden de fornødne kompetencer og desværre alt for ofte ender i et perspektivløst frafald, samt på det dramatiske fald i antal indgåede praktikaftaler, siger Lars Kunov.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K