Del
 | Nyhed

Ingen sammenhæng mellem frit optag og frafald

 

Af Lars Kunov, Direktør i Danske Erhvervsskoler - Lederne

Nu blander jeg mig alligevel og det skyldes at formanden for Gymnasieskolernes Rektor- og Bestyrelsesforening, Jens Boe Nielsen i Information den 21. april, laver en kobling mellem et stort frafald på handelsskolerne og htx og det frie elevoptag. For der er ingen sammenhæng og det ved man også i det almene gymnasium. 

Institutionerne peger selv på, at det er manglende faglige forudsætninger og personlige problemer, der er de største årsager til frafald. Vi ved at social baggrund betyder meget for elevernes frafald, at forældrenes uddannelsesniveau har en stor betydning, at elevernes sociale tilstand har en betydning. Erhvervsskolerne gør derfor alt hvad de kan for at støtte de unge i at gennemføre deres uddannelser.  

Derfor er både hhx og htx er gode mønsterbryderuddannelser og rekrutterer væsentligt flere elever med en ’uddannelsesfremmed’ baggrund end de andre gymnasiale uddannelser. 67 % af de erhvervsgymnasiale studenter er i gang med en videregående uddannelse efter 15 måneder mod 53 procent af studenterne fra det almene gymnasium.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K