Del
 | Pressemeddelelse

Interessen for naturvidenskab er stigende

”Vi er utroligt glade for den flotte vækst i elevtal, vi oplever på HTX i disse år. Det er en fantastisk gymnasial uddannelse for alle unge med interesse i naturvidenskab og teknologi. Samtidig viser undersøgelser, at det er en gymnasial uddannelse, som de studerende er meget glade for”, siger Ulla Eriksen, konsulent i Danske Erhvervsskoler.

Kigger man alene på studieretningsfaget Matematik A viser tallene, at der blandt de elever, der afslutter htx i 2010, vil være flere end 3000 elever som lever op til adgangskravene til stort set alle videregående uddannelser inden for naturvidenskab, teknik og sundhed.

”Vi har en klar forventning om, at langt størstedelen af de dimitterende htx-elever i 2010 ønsker at læse videre på en af de videregående uddannelser inden for naturvidenskab, teknik og sundhed. Så på den baggrund synes jeg godt, at vi kan aflyse dommedagsprofetierne over de unge menneskers manglende interesse i de naturvidenskabelige fag. Fremgangen på htx tyder i hvert fald om det modsatte.”, siger Ulla Eriksen.

Lars Ulriksen fra Institut for Naturfagenes Didaktik ved Københavns Universitet, som har gennemført en større undersøgelse af htx og elevernes interesse for teknik og naturvidenskab, bekræfter dette billede. ”Når htx-elever skal fortælle, hvilke uddannelser de overvejer at læse efter gymnasiet, er det især de tekniske uddannelser, men også naturvidenskabelige eller sundhedsuddannelser scorer højt”, siger han. Måske kan htx-eleverne også give en fornemmelse af, hvad det er ved det teknologiske og naturvidenskabelige område som trækker: ”Htx-eleverne lægger især vægt på at de kan se, at teknik og naturvidenskab kan bruges til noget, at det har et anvendelsesperspektiv, men også at det er muligt at være kreativ og eksperimentere. Det er noget de oplever på htx, ikke mindst i forbindelse med projekterne på uddannelsen”, siger Lars Ulriksen.

Htx-uddannelsen er en 3-årig erhvervsrettet gymnasial uddannelse med vægt på teknologiske og naturvidenskabelige fag. Htx giver adgang til de videregående uddannelser på linje med de andre gymnasiale uddannelser.

Kilde: UNI-C Statistik og Analyse:
9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 2008 (15. april 2008)
9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 2009 (3. april 2009)
Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 (4. juni 2008)
Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 (26. august 2008)


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K