Del
 | Nyhed

Interessen for naturvidenskab er stigende

Af Poul Søe JeppesenDirektør for Aalborg Handelsskole, medlem af Danske Erhvervsskolers bestyrelse og formand for Danske Erhvervsskolers gymnasieudvalg.

Aflys blot de årlige dommedagsprofetier om gymnasieelevernes manglende interesse i de naturvidenskabelige fag. Siden gymnasiereformens implementering 1. august 2005 er elevtallet på det tekniske gymnasium (htx) steget med ca. 25 procent. Siden 2000 er der tale om en stigning på knap 35 procent. Og alt tyder på, at den eksplosive udvikling fortsætter i de kommende år.

Den flotte vækst i elevtal, som vi oplever på htx i disse år, er selvfølgelig noget, som vi er meget meget glade for i Danske Erhvervsskoler. Htx er nemlig en fantastisk gymnasial uddannelse for alle unge med interesse i naturvidenskab og teknologi. I 2008 afsluttede vi da også en stor undersøgelse om htx, der kunne konkludere, at det er en gymnasial uddannelse, som de studerende er yderst tilfredse med.

Glade og tilfredse elever
Undersøgelsen viste at 90 procent af eleverne er glade for at gå på uddannelsen, og 87 procent af eleverne er glade for undervisningen. Flere end to tredjedele af eleverne mente, at underviserne er gode, engagerede og fagligt kompetente. Tilmed var der en stor overgangsfrekvens til især de naturvidenskabelige og tekniske videregående uddannelser.

Kigger man alene på studieretningsfaget Matematik A, viser tallene, at der blandt de elever, der afslutter htx i 2010, vil være flere end 3000 elever, som lever op til adgangskravene til stort set alle videregående uddannelser inden for naturvidenskab, teknik og sundhed. Vi har da også en klar forventning om, at langt størstedelen af de dimitterende htx-elever i 2010 ønsker at læse videre på en af de videregående uddannelser inden for naturvidenskab, teknik og sundhed.

Så lad os bare aflyse dommedagsprofetierne over de unge menneskers manglende interesse i de naturvidenskabelige fag. Interessen er i hvert fald tilstede på htx. Endda i hobetal! Hvilket snart 10 års konstant elevfremgang og stor tilfredshed blandt eleverne også må siges at være et godt udtryk for.

Htx er anvendeligt
Hvad er det så, der trækker ved htx? Jo, det er såmænd anvendeligheden af de teknologiske og naturvidenskabelige fag. Htx-eleverne lægger nemlig især vægt på at de kan se, at teknik og naturvidenskab kan bruges til noget, at det har et anvendelsesperspektiv, men også at det er muligt at være kreativ og eksperimentere. Og det er noget de oplever på htx, ikke mindst i forbindelse med den måde uddannelsen er tilrettelagt på.

Htx-uddannelsen er en 3-årig erhvervsrettet gymnasial uddannelse med vægt på teknologiske og naturvidenskabelige fag. Htx giver adgang til de videregående uddannelser på linje med de andre gymnasiale uddannelser.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K