Del
 | Nyhed

Internationale elever på erhvervsakademiuddannelserne

Det er foreningens opfattelse, at de erhvervsskoler og erhvervsakademier der udbyder sådanne uddannelser i dag, gør det inden for disse rammer. Skulle der være enkelte der ikke gør det, tager Danske Erhvervsskoler naturligvis afstand fra det.

I den globaliserede verden skal de studerende klædes på til et arbejdsliv, hvor et tæt samarbejde med andre nationaliteter og kulturer er en del af hverdagen. Derfor er internationalisering af uddannelserne et indsatsområde, der gennem de senere år har haft stor politisk bevågenhed og står som et af de væsentlige indsatsområder for skolerne i dag.

”Der er mange måder at klæde de unge på til det globale erhvervsliv. En rigtig god måde at lære om andre kulturer på er studie- og praktikophold i udlandet. For andre, hvor det af økonomiske eller familiære grunde ikke er realistisk, er det at studere og lave projekter sammen med studerende fra andre nationaliteter en god måde at opnå de globale kompetencer på. Derfor er der på en række studier oprettet internationale hold, hvor danske studerende mikses med studerende fra andre nationer. En væsentlig sideeffekt er, at de udenlandske studerende får et godt kendskab til Danmark og kan fungere som en slags ambassadører for Danmark i deres fremtidige arbejdsliv”, siger Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler – Lederne.

På nogle erhvervsskoler optog man i starten mange elever fra samme nation og med en lokal visitation. Det betød to ting. Der blev ikke tale om en internationalisering, hvor elever fra mange lande beriger hinanden og det betød, at der var et ganske betydeligt frafald. Det stod klart, at nogle studerende alene havde brugt studiet til at skaffe sig en opholdstilladelse.

Dette udløste i 2008 en tilsynssag og samtidig indledte de involverede skoler, Undervisningsministeriet og Udlændingeservice et tæt samarbejde for at sikre klare regler. Danske Erhvervsskoler udarbejdede i efteråret 2008 et sæt etiske regler. I december 2008 udkom tilsynsrapporten som ligeledes gav en række anbefalinger, men samtidig konstaterede at der ikke var begået noget ulovligt.

I dag har erhvervsskoler og erhvervsakademier implementeret de etiske regler og anbefalingerne fra tilsynsrapporten. Det betyder at antallet af studerende fra ikke EU lande, er reduceret antallet markant.

Læs de 'Etiske regler for erhvervsakademiernes arbejde med internationale studerende fra EU og uden for EU'.

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K