Del
 | Nyhed

Intervieew med Annette Vilhelmsen, næstformand for DEG-L

”Som forening skal vi have fokus på skolernes samfundsopgave - hvis uddannelse er svaret, hvad er så spørgsmålet? Vi skal fortsat have stort fokus på bæredygtighed og FN’s verdensmål. Det er rigtig godt, at regeringen holder hånden under samfundet, men den skal i den kommende tid også have modet til at sige, hvad vi ikke skal gøre fremover. Uddannelse til alle skal efter min mening fortsat være overskriften, men der kommer også en ny orienteringsfase efter corona-krisen, hvor vi skal gøre os nogle overvejelser om uddannelsesinstitutionernes rolle i uddannelseslandskabet. Her tror jeg fx, at der vil være fokus på at skabe en endnu større fleksibilitet i, hvordan man tager uddannelse.

Vores bidrag til udviklingen af uddannelsessektoren skal fortsat ske i tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter og andre interessenter, hvor vi skal søge politisk indflydelse, og jeg vil bidrage med mine erfaringer fra mit arbejde både i folketing, regering og på kommunalt niveau.

Der er forskellige interessegrupper i foreningen og det er vigtigt at sikre, at alle bliver hørt og støttet, men vi skal også gøre tydeligt, at vi er en samlet forening med en fælles samfundsopgave.

På skolerne bliver ledelsens opgave at fastholde den energi, omstillingsvilje og mod, som vores medarbejdere har vist i denne tid. Som ledelse skal vi lytte til de medarbejdere, som har gjort sig de direkte erfaringer med, hvad der fungerer og ikke gør. Vi har alle oplevet meget dedikerede og fagligt stærke medarbejdere, som virkelig har vist evne til fleksibilitet. Og så er der også nogen, der synes, det var svært og dem skal vi som ledelse have særligt fokus på og hjælpe på vej.

Vi skal også holde fast i den gode og nære kontakt til virksomheder, kommuner og arbejdsmarkedets parter, som har været helt naturlig under krisen. Det har vi fået en ny opmærksomhed på værdien af. Den udvikling, vi stod overfor, er blevet speedet op af krisen og den har sat turbo på at få de erhvervsrettede uddannelser ind i den nye tid.”


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K