Del
 | Nyhed

Interview med Kasper Palm, næstformand for DEG-B

”Skolernes erfaringer med de digitale undervisningsformer skal bruges til at gøre mere både for de dygtige og de svagere elever. Erfaringerne giver lærerne nogle redskaber til både at tilgodese de dygtige elever, men også fordybe sig med knap så fagligt stærke, som har valgt en erhvervsuddannelse for at komme væk fra det boglige. De har til gengæld i mange tilfælde stor glæde af undervisningsvideoer. Så de nye måder at undervise på kan også være med til at modvirke frafald, som jo fortsat er et stort problem.

For jeg tror også på, at vi nok skal komme videre som erhvervsskoler og tilbage til en hverdag med mange af de udfordringer, vi havde før. Jeg er også bevidst om, at der er en regning, der skal betales efter krisen, så der ikke er udsigt til nye investeringer, selv om vi fortsat skal arbejde for det. Alligevel er jeg optaget af et nyt taxametersystem, som regeringen har varslet, og jeg er enig med undervisningsministeren i, at vi skal stoppe med at konkurrere som uddannelsesinstitutioner, hvor vi tjener penge på at tage elever fra hinanden. I stedet skal vi drive erhvervsskoler, hvor eleverne kommer, fordi uddannelserne er spændende i sig selv.

I forhold til at tiltrække flere elever til erhvervsuddannelserne bør vi øge samspillet mellem folkeskolen og erhvervsskolerne i forhold til de helt unge endnu mere, så folkeskoleeleverne både kan have glæde af vores undervisere og vores fede værksteder.

Heldigvis har vi på industriens område ikke oplevet, at flere uddannelsesaftaler aktuelt ophæves på grund af krisen – faktisk viser tallene, at det er færre sammenlignet med sidste år. Det skyldes nok hjælpepakkerne, og det er godt. Men vi må også indstille os på, at det kan blive vanskeligere at få en læreplads i en periode fremover. Derfor bliver uddannelsesgarantien vigtig og i den forbindelse skal vi rette opmærksomheden mod, at praktikcentrene bliver gearet til et større rykind. De skal kunne levere og sikre kvaliteten af skolepraktikken i en periode, hvor der måske bliver tale om en fordobling af antallet af elever i praktikcentrene.”


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K