Del

Interview med Lars Goldschmidt, formand for DEG-B

”Coronakrisen har udfordret erhvervsskolerne og jeg er imponeret af, hvor godt de har taget udfordringen op. Der er genereret et hav af erfaringer og det er helt centralt, at vi bruger erfaringerne i den videre udvikling af vore skoler og uddannelser. Alle skoler har fokuseret på digitalisering og social afstand. Det vil og skal præge vores måde at undervise på fremover, men på en måde hvor vi bygger videre på de bedste erfaringer. Vi har uddannelser, der er helt centrale for at løse den grønne omstilling og udfordringerne på sundhedsområdet. Vi har relevante uddannelser og dygtige lærere og godt samarbejde med lokalt erhvervsliv. Men vi skal også blive ved med at udvikle os for fortsat at være relevante.

Regeringen fattes penge, fordi der er brugt rigtig mange på at håndtere krisen og det vil få konsekvenser for os. Når vi fx de kommende år må forvente et helt andet pladsbehov på skolerne, fordi der skal være mere afstand mellem eleverne og vi skal udnytte udstyr på nye måder og vi ikke har råd til at udvide. Her skal vi ikke stikke hovedet i busken men tage udfordringen op.

Når organisationerne er udfordrede, har bestyrelserne en uhyre vigtig opgave med at stille de rigtige spørgsmål til ledelsen på skolen og udfordre den i forhold til lagte strategi og plan.

I DEG-regi skal ledere og bestyrelser i samarbejde sætte den politiske dagsorden for de erhvervsrettede uddannelser, fordi vi har den største indsigt og vi skal alliere os med dem, der normalt bakker os op, og så kan vi få en stor indflydelse på den politiske dagsorden og det skal vi have. Vi skal også i fællesskab lægge pres på politikere, når de udfordrer os på økonomi og selvstyre. Til det sidste har krisen vist, at selvejet fungerer. Skolerne har jo været i stand til at omstille driften meget hurtigt med afsæt i begrænset instruktion.”


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K