Del
 | Pressemeddelelse

Investering i voksen- og efteruddannelse er vejen frem

Regeringens forslag til investering i voksen- og efteruddannelsesområdet hilses velkommen i Danske Erhvervsskoler – Bestyrelserne. I finanslovsforslaget afsættes der 600 mio. kroner over de næste tre år til et uddannelsesløft målrettet ledige og de svagest uddannede på arbejdsmarkedet.

- Det er positivt, at regeringen nu indser, at der skal investeres i uddannelse og ikke mindst efteruddannelse, hvis vi skal sikre arbejdspladser og produktion i Danmark. Uddannelse ér vejen frem, hvis regeringen vil tilskynde vækst og sikre velfærd, siger Ib Haahr, formand for Danske Erhvervsskoler – Bestyrelserne.

Men der skal kompetencegivende uddannelser på bordet, hvis regeringens uddannelses-investering skal have en reel effekt på beskæftigelses- og erhvervsudviklingen, lyder det fra Danske Erhvervsskoler.

-Ja, jeg må understrege, at det er afgørende, at der bliver tale om reelle kompetencegivende uddannelser og efteruddannelser, så vores arbejdsstyrke bliver løftet fra ufaglært til faglært, ellers får vi ikke den nødvendige og ønskede effekt på vores arbejdsmarked, udtaler Ib Haahr, formand for Danske Erhvervsskoler – Bestyrelserne.

 

 

Ønskes der yderligere oplysninger kan henvendelse ske til Ib Haahr, formand for Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne, på mobil tlf. 2024 5054. Tjek også www.danskeerhvervsskoler.dk

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K