Del
 | Debatindlæg

Karakterkrav er blot et udgangspunkt

Af René van Laer, formand for Danske Erhvervsskoler-Ledernes gymnasieudvalg - bragt i Jyllands-Posten den 21. januar 2015.

Som repræsentant for hhx og htx og dermed en tredjedel af landets gymnasieelever deler jeg ikke Danske Gymnasiers bekymring i JP 15/1 overfor politikernes ønske om at indføre karakterkrav til gymnasiet. Et karakterkrav skal efter vores vurdering først og fremmest sætte fokus på folkeskolens bedrifter, altså et udgangsniveau, så lærere og ledere i folkeskolen øger opmærksomheden på, at alle elever skal have bestået i hvert fald dansk og matematik med karakteren 02 for at begynde på en ungdomsuddannelse. Det er vel ikke for meget at forlange efter 10 års skolegang? Men det må også anses som naturligt med et karakterkrav til gymnasiet, når politikerne i 2014 besluttede sig for et tilsvarende adgangskrav til erhvervsuddannelserne.

Eleven skal ikke måles på et tal

Men karaktererne skal jo heller ikke stå alene, som Danske Gymnasiers formand, Anne-Birgitte Rasmussen giver indtryk af. De skal ikke erstatte, men supplere den uddannelsesparathedsvurdering, som man i folkeskolereformen har flyttet til 8. klasse. Her bliver det en væsentlig udfordring for folkeskolen og UU - trods besparelser, at man fastholder og styrker uddannelsesparathedsvurderingen, så eleverne ikke måles på et enkelt tal. Ligesom på erhvervsuddannelserne lægger regeringen op til, at elever, som ikke mestrer karakterkravet, vil kunne optages i gymnasiet på baggrund af en faglig prøve og en personlig samtale. Og det stemmer fint overens med, at karakterer fra folkeskolen og uddannelsesparathedsvurdering ikke alene kan afgøre, om en elev trives og har det tilstrækkelige faglige niveau for at gennemføre gymnasiet. Derfor bifalder vi også regeringens udspil om at styrke gymnasiets grundforløb, så man i langt højere grad kan introducere eleverne til, hvad det vil sige at gå i gymnasiet, ikke mindst når det gælder det faglige niveau. Det ville så give god mening at supplere med en grundforløbsprøve til jul - ikke som en stopprøve, men som vejledning for både lærere og elever og dermed synliggøre, hvad det kræver at gå i gymnasiet og få et resultat på et højt faglig niveau, der kan bruges til noget.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K