Del
 | Pressemeddelelse

Katastrofale praktiktal kræver handling NU!

-Det er fuldstændig uacceptabelt, at så mange unge ikke har en reel chance for at gøre deres uddannelse færdig. Og paradoksalt, når alle ved, at vi kommer til at stå og mangle uddannet arbejdskraft om ganske få år. Vi kan ganske enkelt ikke være det bekendt.
-Regeringens Vækstpakke og forslag til finanslov med lovning på 1000 nye praktikpladser er helt utilstrækkelig. Der skal helt andre og mere drastiske midler i brug, og det skal være her og nu, understreger Kim Simonsen, formand for Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne.

Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne ser med største alvor på den negative udvikling i praktiktallene og foreslår, at regeringen meget hurtigt og gerne allerede i denne uge nedsætter en hurtigarbejdende Task Force gruppe, bestående af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, folketing og fra erhvervsskolerne. Gruppen skal i løbet af højst 2 måneder komme med konkrete forslag til, hvordan vi kan undgå en fuldstændig nedsmeltning af praktikpladssituationen.

-Det handler jo ikke kun om den enkelte unges fremtid, eller om at mætte arbejdsmarkedets behov for uddannet arbejdskraft. Det handler også om at bevare tilliden til hele vores erhvervsuddannelsessystem, det vakler jo, når de unge ikke kan færdiggøre deres uddannelser, siger Kim Simonsen.                                                  

 

Venlig hilsen
Kim Simonsen,
Formand for Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne


Ønskes der yderligere oplysninger kan henvendelse ske til Kim Simonsen, formand for Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne, på mobil tlf. 4054 3909. Tjek også www.danskeerhvervsskoler.dk


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K