Del
 | Arrangement

Konference om Fremtidens Erhvervsskole

Projektet – Fremtidens Erhvervsskole Next EUD –  er et udviklingsprojekt, der forløber over en 3-årig periode med start i 2013. I tæt samarbejde med CPH WEST, SOPU, TEC og Region Hovedstaden har man skruet et nyt grundforløb sammen på tværs af de merkantile, social- og sundhedsfaglige og tekniske indgange. Grundforløbet skal styrke elevernes tværfaglige og innovative kompetencer ved bl.a. at inddrage virksomheder og fællesfaglige forløb. Disse faglige områder dækker f.eks. over sundhed og velfærdsteknologi, bæredygtighed og grøn teknologi samt internationalt udsyn. 

Ved konferencen kan du deltage i lektioner, workshops og indgå i dialog omkring fremtidens erhvervsskole. Emnerne vil bl.a. bestå af: hvordan tænker man erhvervsrettede temaer ind i konkrete undervisningsforløb, hør om erfaringerne fra arbejdet med at skabe attraktive ungdomsuddannelsesmiljøer, helheds- og projektorienteret undervisning, virksomhedssamarbejde, nye lærerroller og meget mere.

Projektet støttes af Vækstforum Hovedstaden og Den Europæiske Socialfond.

Download programmet her.

Tilmelding: Ønsker du at tilmelde dig skriv venligst tilbage på denne mail inden d. 12.marts: Julie.kronstroem.carton@remove-this.regionh.dk

Adresse: Konferencen afholdes i Store Auditorium på CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest, Vejlebrovej 65, 2635 Ishøj.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K